Szkoły publiczne
wybierz listę dotacji:

Kliknij na mapie w nazwę województwa, jeśli chcesz sprawdzić możliwości pozyskania dotacji w danym regionie, lub sprawdź aktualne konkursy w danym miesiącu (kliknij na miesiąc poniżej).

Aktualne (A), planowane (P), zamknięte (Z), odwołane (O)

Legenda

woj. dolnośląskie (A)

Aktywna tablica 2021


Termin: do 14.09.2021 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, SOSW


Kwota: 35 000 000 zł


Więcej informacji >>Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje


Kwota: 100% dofinansowania projektu


Więcej informacji >>


woj. dolnośląskie (A)

woj. dolnośląskie (A)

Fundacja PZU - dotacje pozakonkursowe


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,organizacje pozarządow, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, spółdzielnie socjalne.


Kwota: do 100 000 zł


Więcej informacji >>


woj. dolnośląskie (Z)

Kraszewski. Komputery dla bibliotek


Termin: do 23.08.2021 r.


Beneficjenci: Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.


Kwota: od 10 000,00 zł do 30 000,00 zł


Więcej informacji >>


woj. kujawsko-pomorskie (A)

Aktywna tablica 2021


Termin: 14.09.2021 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, SOSW


Kwota: 35 000 000 zł


Więcej informacji >>woj. kujawsko-pomorskie (A)

Fundacja PZU - dotacje pozakonkursowe


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,organizacje pozarządow, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, spółdzielnie socjalne.


Kwota: do 100 000 zł


Więcej informacji >>


woj. kujawsko-pomorskie (A)

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje


Kwota: 100% dofinansowania projektu


Więcej informacji >>


woj. kujawsko-pomorskie (Z)

Kraszewski. Komputery dla bibliotek


Termin: do 23.08.2021 r.


Beneficjenci: Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.


Kwota: od 10 000,00 zł do 30 000,00 zł


Więcej informacji >>


woj. kujawsko-pomorskie (Z)

10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT


Termin: od 31.03.2021 r. do 30.04.2021 r.


Beneficjenci: szkoły ogólne


Kwota: 3 200 000 zł


Więcej informacji >>woj. lubelskie (A)

Aktywna tablica 2021


Termin: 14.09.2021 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, SOSW


Kwota: 35 000 000 zł


Więcej informacji >>woj. lubelskie (A)

Fundacja PZU - dotacje pozakonkursowe


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,organizacje pozarządow, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, spółdzielnie socjalne.


Kwota: do 100 000 zł


Więcej informacji >>


woj. lubelskie (A)

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje


Kwota: 100% dofinansowania projektu


Więcej informacji >>


woj. lubelskie (Z)

Kraszewski. Komputery dla bibliotek


Termin: do 23.08.2021 r.


Beneficjenci: Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.


Kwota: od 10 000,00 zł do 30 000,00 zł


Więcej informacji >>


woj. lubuskie (A)

Aktywna tablica 2021


Termin: 14.09.2021 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, SOSW


Kwota: 35 000 000 zł


Więcej informacji >>Fundacja PZU - dotacje pozakonkursowe


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,organizacje pozarządow, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, spółdzielnie socjalne.


Kwota: do 100 000 zł


Więcej informacji >>


woj. lubuskie (A)

woj. lubuskie (A)

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje


Kwota: 100% dofinansowania projektu


Więcej informacji >>


woj. lubuskie (Z)

Kraszewski. Komputery dla bibliotek


Termin: do 23.08.2021 r.


Beneficjenci: Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.


Kwota: od 10 000,00 zł do 30 000,00 zł


Więcej informacji >>


woj. lubuskie (Z)

8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT


Termin: od 19.02. do 26.02. 2021 r.


Beneficjenci: przedszkola


Kwota: 3 529 411,76 zł


Więcej informacji >>

woj. łódzkie (A)

woj. łódzkie (A)

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje


Kwota: 100% dofinansowania projektu


Więcej informacji >>


Aktywna tablica 2021


Termin: 14.09.2021 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, SOSW


Kwota: 35 000 000 zł


Więcej informacji >>woj. łódzkie (A)

Fundacja PZU - dotacje pozakonkursowe


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,organizacje pozarządow, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, spółdzielnie socjalne.


Kwota: do 100 000 zł


Więcej informacji >>

woj. łódzkie (P)

11.1.3. Edukacja przedszkolna - Miasto Łódź


Termin: do 1.11.2021 r.


Beneficjenci: przedszkola


Kwota: 2 235 000 zł11.3.1. Kształcenie zawodowe


Termin: od 28.06 do 12.07..2021 r.


Beneficjenci: szkoły zawodowe i branżowe


Kwota: 2 235 000 zł


Więcej informacji


woj. łódzkie (Z)

woj. łódzkie (Z)

Kraszewski. Komputery dla bibliotek


Termin: do 23.08.2021 r.


Beneficjenci: Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.


Kwota: od 10 000,00 zł do 30 000,00 zł


Więcej informacji >>


woj. łódzkie (Z)

11.1.4 Kształcenie ogólne – Miasto Łódź, RPO Łódzkiego


Termin: od 28.02. do 10.03.2021 r.


Beneficjenci: szkoły ogólne


Kwota: 3 867 858,43 zł


Więcej informacji >>


woj. łódzkie (Z)

11.1.4 Kształcenie ogólne – Miasto Łódź, RPO Łódzkiego


Termin: od 28.02. do 10.03.2021 r.


Beneficjenci: szkoły ogólne


Kwota: 3 867 858,43 zł


Więcej informacji >>


woj. łódzkie (Z)

11.1.2 Kształcenie ogólne, RPO Łódzkiego


Termin: od 28.02. do 10.03.2021 r.


Beneficjenci: szkoły ogólne


Kwota: 2 093 605,04 zł


Więcej informacji >>


woj. małopolskie (A)

Aktywna tablica 2021


Termin: 14.09.2021 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, SOSW


Kwota: 35 000 000 zł


Więcej informacji >>woj. małopolskie (A)

Fundacja PZU - dotacje pozakonkursowe


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,organizacje pozarządow, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, spółdzielnie socjalne.


Kwota: do 100 000 zł


Więcej informacji >>

woj. małopolskie (A)

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje


Kwota: 100% dofinansowania projektu


Więcej informacji >>


woj. małopolskie (Z)

Kraszewski. Komputery dla bibliotek


Termin: do 23.08.2021 r.


Beneficjenci: Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.


Kwota: od 10 000,00 zł do 30 000,00 zł


Więcej informacji >>


woj. mazowieckie (A)

Aktywna tablica 2021


Termin: 14.09.2021 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, SOSW


Kwota: 35 000 000 zł


Więcej informacji >>woj. mazowieckie (A)

Fundacja PZU - dotacje pozakonkursowe


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,organizacje pozarządow, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, spółdzielnie socjalne.


Kwota: do 100 000 zł


Więcej informacji >>

woj. mazowieckie (A)

woj. mazowieckie (Z)

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje


Kwota: 100% dofinansowania projektu


Więcej informacji >>


Kraszewski. Komputery dla bibliotek


Termin: do 23.08.2021 r.


Beneficjenci: Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.


Kwota: od 10 000,00 zł do 30 000,00 zł


Więcej informacji >>


woj. mazowieckie (Z)

2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego


Termin: do 1.04.2021 r.


Beneficjenci: edukacja


Kwota: 6 736 000 zł10.1.4 Edukacja przedszkolna – RPMA.10.01.04-IP.01-14-099/21


Termin: od 14.06. do 14.07.2021 r.


Beneficjenci: przedszkola


Kwota: 5 706 750,00 zł


Więcej informacji >>


woj. mazowieckie (Z)

woj. opolskie (A)

Aktywna tablica 2021


Termin: 14.09.2021 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, SOSW


Kwota: 35 000 000 zł


Więcej informacji >>woj. opolskie (A)

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje


Kwota: 100% dofinansowania projektu


Więcej informacji >>


woj. opolskie (A)

Fundacja PZU - dotacje pozakonkursowe


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,organizacje pozarządow, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, spółdzielnie socjalne.


Kwota: do 100 000 zł


Więcej informacji >>

woj. opolskie (Z)

Kraszewski. Komputery dla bibliotek


Termin: do 23.08.2021 r.


Beneficjenci: Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.


Kwota: od 10 000,00 zł do 30 000,00 zł


Więcej informacji >>


woj. podkarpackie (A)

Aktywna tablica 2021


Termin: 14.09.2021 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, SOSW


Kwota: 35 000 000 zł


Więcej informacji >>woj. podkarpackie (A)

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje


Kwota: 100% dofinansowania projektu


Więcej informacji >>


woj. podkarpackie (A)

Fundacja PZU - dotacje pozakonkursowe


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,organizacje pozarządow, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, spółdzielnie socjalne.


Kwota: do 100 000 zł


Więcej informacji >>

woj. podkarpackie (Z)

Kraszewski. Komputery dla bibliotek


Termin: do 23.08.2021 r.


Beneficjenci: Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.


Kwota: od 10 000,00 zł do 30 000,00 zł


Więcej informacji >>


woj. podlaskie (A)

Aktywna tablica 2021


Termin: do 14.09.2021 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, SOSW


Kwota: 35 000 000 zł


Więcej informacji >>woj. podlaskie (A)

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje


Kwota: 100% dofinansowania projektu


Więcej informacji >>


woj. podlaskie (A)

Fundacja PZU - dotacje pozakonkursowe


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,organizacje pozarządow, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, spółdzielnie socjalne.


Kwota: do 100 000 zł


Więcej informacji >>

woj. podlaskie (Z)

Kraszewski. Komputery dla bibliotek


Termin: do 23.08.2021 r.


Beneficjenci: Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.


Kwota: od 10 000,00 zł do 30 000,00 zł


Więcej informacji >>


woj. pomorskie (A)

woj. pomorskie (A)

Fundacja PZU - dotacje pozakonkursowe


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,organizacje pozarządow, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, spółdzielnie socjalne.


Kwota: do 100 000 zł


Więcej informacji >>

Aktywna tablica 2021


Termin: do 14.09.2021 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, SOSW


Kwota: 35 000 000 zł


Więcej informacji >>woj. pomorskie (A)

woj. pomorskie (Z)

Kraszewski. Komputery dla bibliotek


Termin: do 23.08.2021 r.


Beneficjenci: Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.


Kwota: od 10 000,00 zł do 30 000,00 zł


Więcej informacji >>


Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje


Kwota: 100% dofinansowania projektu


Więcej informacji >>


woj. pomorskie (Z)

3.2.1. Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020


Termin: od 7.01 do 25.02.2021 r.


Beneficjenci: szkoły ogólne


Kwota: 3 613 680,23 zł


Więcej informacji >>woj. pomorskie (Z)

3.1. Edukacja przedszkolna RPO


Termin: od 29.12.2020 do 08..02.2021 r.


Beneficjenci: przedszkola


Kwota: 3 613 680,23 zł


Więcej informacji >>woj. śląskie (A)

Aktywna tablica 2021


Termin: do 14.09.2021 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, SOSW


Kwota: 35 000 000 zł


Więcej informacji >>woj. śląskie (A)

Fundacja PZU - dotacje pozakonkursowe


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,organizacje pozarządow, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, spółdzielnie socjalne.


Kwota: do 100 000 zł


Więcej informacji >>

woj. śląskie (A)

woj. śląskie (A)

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje


Kwota: 100% dofinansowania projektu


Więcej informacji >>


11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, RPO Śląskiego


Termin: od 13.09 do 27.09.2021 r.


Beneficjenci: szkoły i placówki kształcenia osób dorosłych oraz kształcenia ustawicznego


Budżet: 6 732 647,08 PLN


Więcej informacji >>


woj. śląskie (Z)

Kraszewski. Komputery dla bibliotek


Termin: do 23.08.2021 r.


Beneficjenci: Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.


Kwota: od 10 000,00 zł do 30 000,00 zł


Więcej informacji >>


woj. świętokrzyskie (A)

Aktywna tablica 2021


Termin: do 14.09.2021 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, SOSW


Kwota: 35 000 000 zł


Więcej informacji >>woj. świętokrzyskie (A)

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje


Kwota: 100% dofinansowania projektu


Więcej informacji >>


woj. świętokrzyskie (A)

Fundacja PZU - dotacje pozakonkursowe


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,organizacje pozarządow, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, spółdzielnie socjalne.


Kwota: do 100 000 zł


Więcej informacji >>

woj. świętokrzyskie (Z)

Kraszewski. Komputery dla bibliotek


Termin: do 23.08.2021 r.


Beneficjenci: Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.


Kwota: od 10 000,00 zł do 30 000,00 zł


Więcej informacji >>


woj. świętokrzyskie (Z)

8.3.6. Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej


Termin: do 22.01.2021 r.


Beneficjenci: przedszkola


Kwota: 1 530 000 zł


Więcej informacji >>woj. warmińsko-mazurskie (A)

Aktywna tablica 2021


Termin: do 14.09.2021 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, SOSW


Kwota: 35 000 000 zł


Więcej informacji >>woj. warmińsko-mazurskie (A)

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje


Kwota: 100% dofinansowania projektu


Więcej informacji >>


woj. warmińsko-mazurskie (A)

Fundacja PZU - dotacje pozakonkursowe


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,organizacje pozarządow, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, spółdzielnie socjalne.


Kwota: do 100 000 zł


Więcej informacji >>

woj. warmińsko-mazurskie (Z)

Kraszewski. Komputery dla bibliotek


Termin: do 23.08.2021 r.


Beneficjenci: Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.


Kwota: od 10 000,00 zł do 30 000,00 zł


Więcej informacji >>


woj. wielkopolskie (A)

Aktywna tablica 2021


Termin: do 14.09.2021 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, SOSW


Kwota: 35 000 000 zł


Więcej informacji >>woj. wielkopolskie (A)

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje


Kwota: 100% dofinansowania projektu


Więcej informacji >>


woj. wielkopolskie (A)

Fundacja PZU - dotacje pozakonkursowe


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,organizacje pozarządow, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, spółdzielnie socjalne.


Kwota: do 100 000 zł


Więcej informacji >>

woj. wielkopolskie (Z)

Kraszewski. Komputery dla bibliotek


Termin: do 23.08.2021 r.


Beneficjenci: Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.


Kwota: od 10 000,00 zł do 30 000,00 zł


Więcej informacji >>


woj. zachodniopomorskie (A)

Aktywna tablica 2021


Termin: do 14.09.2021 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, SOSW


Kwota: 35 000 000 zł


Więcej informacji >>woj. zachodniopomorskie (A)

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje


Kwota: 100% dofinansowania projektu


Więcej informacji >>


woj. zachodniopomorskie (A)

Fundacja PZU - dotacje pozakonkursowe


Termin: dotacja ciągła


Beneficjenci: instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,organizacje pozarządow, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, spółdzielnie socjalne.


Kwota: do 100 000 zł


Więcej informacji >>

woj. zachodniopomorskie (Z)

Kraszewski. Komputery dla bibliotek


Termin: do 23.08.2021 r.


Beneficjenci: Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.


Kwota: od 10 000,00 zł do 30 000,00 zł


Więcej informacji >>


Wrzesień

Termin: do 14.09.2021 r.

Województwo: cała polska

A

Aktywna Tablica

Termin: dotacja ciągła

Województwo: cała polska

A

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

Termin: dotacja ciągła

Województwo: cała polska

A

Fundacja PZU - dotacje pozakonkursowe

Termin: do 27.09.2021 r.

Województwo: śląskie

A

11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, RPO Śląskiego

Pozostałe województwa oraz szkoły niepubliczne (prywatne)

Dla każdej jednostki edukacyjnej w Polsce jesteśmy w stanie dopasować odpowiedni konkurs (indywidualnie).

Wystarczy zgłosić się do nas:


Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przekazanych nam danych oraz zapewniamy, że nie zostaną wykorzystane do innych celów, oprócz kontaktu w sprawie dotacji dla edukacji. Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.

Administratorem moich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>

Copyright © 2021 Euroimpex SA