Dotacje dla edukacji
w 2024 roku

Powrót do strony głównej >>

Szkoły publiczne
wybierz listę dotacji:

Kliknij na mapie w nazwę województwa, jeśli chcesz sprawdzić możliwości pozyskania dotacji w danym regionie, lub sprawdź aktualne konkursy w danym miesiącu (kliknij na miesiąc poniżej).

Aktualne (A), planowane (P), zamknięte (Z), odwołane (O)

Legenda

8.01 Rozwój kształcenia ogólnego

Nabór dla projektów poniżej 200 tys EURO


Termin: od 7 do 30 maja 2024 r.


Beneficjenci: kształcenie ogólne


Kwota: 13 369 500 zł

woj. dolnośląskie (P)

woj. dolnośląskie (P)

8.01 Rozwój kształcenia ogólnego


Termin: od 28 lutego do 28 marca 2024 r.


Beneficjenci: szkoły ogólnokształcące


Kwota: 29 411 135 zł


8.01 Rozwój kształcenia ogólnego i zawodowego: Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół


Termin: od 20 listopada do 8 grudnia 2024 r.


Beneficjenci: szkoły ogólnokształcące i zawodowe


Kwota: 10 500 000 złwoj. dolnośląskie (P)

woj. kujawsko-pomorskie (P)

08.11 Wychowanie przedszkolne


Termin: od 10 października do 21 listopada 2024 r.


Wnioskodawcy: przedszkola


Kwota: 4 590 529 złwoj. lubelskie (A)

woj. lubelskie (A)

10.3 Kształcenie ogólne


Termin: od 22 lutego do 15 kwietnia 2024 r.


Beneficjenci: szkoły ogólnokształcące


Kwota: 5 859 627,16 zł


10.4 Kształcenie zawodowe


Termin: od 8 lutego do 29 marca 2024 r.


Beneficjenci: szkoły zawodowe


Kwota: 56 356 730,95 zł


woj. lubelskie (P)

10.3 Kształcenie ogólne


Termin: od 1 września do 1 listopada 2024 r.


Beneficjenci: kształcenie ogólne


Kwota: 19 382 235,31 złwoj. łódzkie (A)

08.08 Kształcenie zawodowe


Termin: od 1 lutego do 1 kwietnia 2024 r.


Beneficjenci: szkoły zawodowe


Kwota: : 100 000 000 zł


,

woj. małopolskie (A)

6.12 Edukacja - projekty Województwa Małopolskiego


Termin: od 1 do 29 lutego 2024 r.


Beneficjenci: szkoły zawodowe


Kwota: 13 552 825.00 zł zł


,

woj. małopolskie (A)

6.1 Edukacja ogólna


Termin: od 17.11. 2023 r. do 7.02.2024 r.


Beneficjenci: szkoły ogólnokształcące


Kwota: 51 000 000 zł


,

woj. małopolskie (P)

6.13 Lokalne inicjatywy edukacyjne


Termin: od 20 marca do 15 maja 2024 r.


Beneficjenci: Szkoły podstawowe


Kwota: 11 188 500.00 zł


woj. małopolskie (P)

6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego


Termin: od 29 marca do 6 czerwca 2024 r.


Beneficjenci: przedszkola


Kwota: 44 754 000.00 zł


,

woj. małopolskie (P)

6.13 Lokalne inicjatywy edukacyjne


Termin: od 1 kwietnia do 1 maja 2024 r.


Beneficjenci: Szkoły podstawowe


Kwota: 11 188 500.00 zł


woj. małopolskie (P)

6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego


Termin: od 1 maja do 1 czerwca 2024 r.


Beneficjenci: przedszkola


Kwota: 33 532 860.91 zł


,

woj. małopolskie (P)

6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego


Termin: od 1 czerwca do 1 sierpnia 2024 r.


Beneficjenci: przedszkola


Kwota: 44 754 000.00 zł


woj. małopolskie (P)

6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego


Termin: od 1 sierpnia do 1 października 2024 r.


Beneficjenci: szkoły zawodowe


Kwota: 62 297 568.00 zł


,

woj. małopolskie (P)

6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego


Termin: od 26 października do 6 grudnia 2024 r.


Beneficjenci: szkoły zawodowe


Kwota: 48 352 896.00 zł


woj. małopolskie (P)

6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego


Termin: od 31 października do 13 grudnia 2024 r.


Beneficjenci: szkoły ogólnokształcące


Kwota:45 306 970.20 zł


,

woj. małopolskie (P)

6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego


Termin: od 1 grudnia 2024 r. do 5 lutego 2025 r.


Beneficjenci: szkoły ogólnokształcące


Kwota: 35 803 200.00 zł


woj. mazowieckie (A)

7.1 Edukacja przedszkolna


Termin: od 29 lutego do 5 kwietnia 2024 r.


Beneficjenci: przedszkola


Kwota: 18 729 074 zł


,

woj. mazowieckie (P)

7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów


Termin: od 8 marca do 15 kwietnia 2024 r.


Beneficjenci: szkoły ogólnokształcące


Kwota: 16 779 998 zł


,

woj. mazowieckie (P)

7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów


Termin: od 14 do 31 października 2024 r.


Beneficjenci: szkoły ogólnokształcące


Kwota: 73 113 534 zł


woj. opolskie (P)

5.10 Edukacja włączająca


Termin: czerwiec 2024 r.


Beneficjenci: szkoły ogólnokształcące


Kwota: 9 000 000 zł

Aglomeracja – 3 088 000 PLN Subregion: Brzeski –759 000 PLN Kędzierzyńsko-Strzelecki – 1 448 000 PLN Południowy – 2 107 000 PLN Północny- 1 598 000 PLN


woj. opolskie (P)

5.9 Kształcenie zawodowe


Termin: od 1 do 30 października 2024 r.


Beneficjenci: szkoły zawodowe


Kwota: 17 200 000 zł

Aglomeracja Opolska- 5 732 616 PLN Subregion: Brzeski- 1 644 344 PLN Kędzierzyńsko-Strzelecki – 2 991 803 PLN Południowy – 3 549 719 PLN Północny – 3 281 518 PLN


woj. podkarpackie (Z)

08.03 Wsparcie jakości edukacji


Termin: od 1 maja do 1 grudnia 2024 r.


Beneficjenci: szkoły ogólne i zawodowe


Kwota: 18 608 421 zł

woj. podlaskie (A)

8.1: Rozwój edukacji i kształcenia


Termin: od 22 stycznia do 4 marca 2024 r.


Beneficjenci: przedszkola


Kwota: 15 000 000 zł
8.1: Rozwój edukacji i kształcenia


Termin: od 22 kwietnia do 7 czerwca 2024 r.


Beneficjenci: szkoły ogólnokształcące


Kwota: 30 000 000 złwoj. podlaskie (P)

woj. podlaskie (P)

8.1: Rozwój edukacji i kształcenia


Termin: od 1 września do 1 października 2024 r.


Beneficjenci: przedszkola


Kwota: 35 000 000 zł
6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej


Termin: od 6 listopada do 20 grudnia 2023 r.


Beneficjenci: kształcenie ogólne i zawodowe


Kwota: 89 456 000 złwoj. podlaskie (P)

woj. podlaskie (P)

8.1: Rozwój edukacji i kształcenia


Termin: od 28 listopada 2024 r. do 28 stycznia 2025 r.


Beneficjenci: szkoły zawodowe


Kwota: 25 000 000 złwoj. podlaskie (P)

8.1: Rozwój edukacji i kształcenia


Termin: od 12 grudnia 2024 r. do 26 stycznia 2025 r.


Beneficjenci: szkoły zawodowe


Kwota: 10 000 000 złwoj. śląskie (P)

6.3 Kształcenie zawodowe


Termin: od 1 sierpnia do 1 listopada 2024 r.


Beneficjenci: szkoły zawodowe


Kwota: 56 181 250.00 zł


6.2 Kształcenie ogólne


Termin: od 1 maja do 1 czerwca 2024 r.


Beneficjenci: szkoły ogólnokształcące


Kwota: 75 650 000.00 zł


woj. śląskie (P)

6.5 Wsparcie edukacyjne społeczności objetych LSR


Termin: od 1 listopada do 1 grudnia 2024 r.


Beneficjenci: szkoły ogólnokształcące


Kwota: 7 034 129.00 zł


woj. śląskie (P)

6.1 Edukacja przedszkolna


Termin: od 1 sierpnia do 1 listopada 2024 r.


Beneficjenci: przedszkola


Kwota: 53 400 000.00 zł


woj. śląskie (P)

woj. świętokrzyskie (A)

woj. świętokrzyskie (A)

8.2 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego


Termin: od 23 lutego do 2 kwietnia 2024 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe


Kwota: 14 962 129 zł


8.3 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej


Termin: od 16 lutego do 26 marca 2024 r.


Beneficjenci: licea ogólnokształcące


Kwota: 12 000 000 zł


woj. świętokrzyskie (P)

8.1 Wsparcie edukacji przedszkolnej


Termin: czerwiec 2024 r.


Beneficjenci: przedszkola


Kwota: 149 62 129 zł


woj. warmińsko-mazurskie (P)

06.03 Edukacja ogólnokształcąca


Termin: od 21 marca do 6 maja 2024 r.


Beneficjenci: szkoły ogólnokształcące


Kwota: 30 000 000 zł


06.04 Edukacja zawodowa


Termin: od 1 sierpnia do 1 września 2024 r.


Beneficjenci: szkoły zawodowe


Kwota: 35 000 000 zł


woj. warmińsko-mazurskie (P)

woj. wielkopolskie (A)

06.04 Edukacja zawodowa


Termin: od 1 do 30 czerwca 2024 r.


Beneficjenci: szkoły zawodowe


Kwota: 39 668 017 zł


6.7 Edukacja włączająca


Termin: od 23 lutego do 8 marca 2024 r.


Beneficjenci: przedszkola


Kwota: 50 000 000 zł


woj. wielkopolskie (P)

6.8 Edukacja przedszkolna


Termin: od 1 października do 1 listopada 2024 r.


Beneficjenci: przedszkola


Kwota: 16 472 000 zł


woj. zachodniopomorskie (A)

woj. zachodniopomorskie (P)

6.10 Edukacja zawodowa na obszarach objętych Strategią ZIT, Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego


Termin: od 21 grudnia 2023 r. do 16 kwietnia 2024 r.


Beneficjenci: szkoły zawodowe


Kwota: 189 686 602,6 zł


Luty

Termin: od 8 lutego do 29 marca 2024 r.

Województwo: lubelskie

A

10.4 Kształcenie zawodowe

Termin: od 22 lutego do 15 kwietnia 2024 r.

Województwo: lubelskie

A

10.3 Kształcenie ogólne

Termin: od 14 grudnia 2023 r. do 26 lutego 2024 r.

Województwo: łódzkie

A

8.7 Edukacja ogólna

Termin: od 17 listopada do 13 grudnia 2023 r.

Województwo: małopolskie

A

6.1 Edukacja ogólna

Termin: od 1 do 29 lutego 2024 r.

Województwo: małopolskie

A

6.12 Edukacja - projekty Województwa Małopolskiego

Termin: od 29 lutego do 5 kwietnia 2024 r.

Województwo: mazowieckie

A

7.1 Edukacja przedszkolna

Termin: od 22 stycznia do 4 marca 2024 r.

Województwo: podlaskie

A

8.1: Rozwój edukacji i kształcenia

Termin: od 16 lutego do 26 marca 2024 r.

Województwo: świętokrzyskie

A

8.3 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej

Termin: od 23 lutego do 2 kwietnia 2024 r.

Województwo: świętokrzyskie

A

8.2 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego

Termin: od 23 lutego do 8 marca 2024 r.

Województwo: wielkopolskie

A

6.7 Edukacja włączająca

Termin: od 21 grudnia 2023 r. do 16 kwietnia 2024 r.

Województwo: zachodniopomorskie

A

6.10 Edukacja zawodowa na obszarach objętych Strategią ZIT, Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego

Pozostałe województwa oraz szkoły niepubliczne (prywatne)

Dla każdej jednostki edukacyjnej w Polsce jesteśmy w stanie dopasować odpowiedni konkurs (indywidualnie).

Wystarczy zgłosić się do nas:


Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przekazanych nam danych oraz zapewniamy, że nie zostaną wykorzystane do innych celów, oprócz kontaktu w sprawie dotacji dla edukacji. Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.

Administratorem moich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>

Copyright © 2021 Euroimpex SA