Dotacje dla edukacji
w 2023 roku

Powrót do strony głównej >>

Szkoły publiczne
wybierz listę dotacji:

Kliknij na mapie w nazwę województwa, jeśli chcesz sprawdzić możliwości pozyskania dotacji w danym regionie, lub sprawdź aktualne konkursy w danym miesiącu (kliknij na miesiąc poniżej).

Aktualne (A), planowane (P), zamknięte (Z), odwołane (O)

Legenda

Działanie 8.1 Dostęp do edukacji/Rozwój kształcenia zawodowego -

powiat zgorzelecki


Termin: od 16 do 28 czerwca 2023 r.


Beneficjenci: Szkoły i inne placówki systemu oświaty, jednostki naukowe, ośrodki kształcenia dorosłych, uczelnie wyższe


Kwota: 65 931 247 zł
woj. dolnośląskie (Z)

woj. dolnośląskie (A)

8.1.A Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej


Termin: od 8 września do 11 października 2023 r.


Beneficjenci: szkoły i inne placówki systemu oświaty, JST, Kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, niepubliczne instytucje kultury, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.


Kwota: dla projektów do 200 tys. Euro: 10 082 971 zł, dla projektów powyżej 200 tys. Euro: 23 436 360 zł
woj. dolnośląskie (Z)

Aktywna Tablica 2023


Termin: do 30 maja 2023 r.


Beneficjenci: Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze


Kwota:60 000 000 zł
Działanie 9.3 Transformacja w edukacji/Wsparcie kształcenia zawodowego i ogólnego


Termin: od 16 czerwca do 7 lipca 2023 r.


Beneficjenci: Szkoły i inne placówki systemu oświaty, Uczelnie, Ośrodki kształcenia dorosłych


Kwota: 70 654 500 złwoj. dolnośląskie (Z)

woj. kujawsko-pomorskie (P)

woj. kujawsko-pomorskie (P)

Działanie 06.06 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne/OPPT


Termin: od 19 października do 27 listopada 2023 r.


Beneficjenci: kształcenie zawodowe (ZIT)


Kwota: 13 631 769 złDziałanie 06.07. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w tym PUZ

Typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę publicznych uczelni zawodowych


Termin: od 18 października do 27 listopada 2023 r.


Wnioskodawcy: kształcenie zawodowe


Kwota: 30 588 504 złwoj. kujawsko-pomorskie (P)

woj. kujawsko-pomorskie (P)

Działanie 06.02 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne/OPPT


Termin: od 5 lipca do 14 sierpnia 2023 r.


Beneficjenci: przedszkola (ZIT)


Kwota: 15 151 127 złDziałanie 08.14 Kształcenie ogólne


Termin: od 18 września do 7 listopada 2023 r.


Wnioskodawcy: kształcenie ogólne


Kwota: 10 970 734 złwoj. kujawsko-pomorskie (P)

woj. kujawsko-pomorskie (Z)

Działanie 08.17 Kształcenie zawodowe


Termin: październik 2023 r.


Beneficjenci: kształcenie ogólne


Kwota: 24 097 320 złDziałania 06.04 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne/OPPT


Termin: od 30 czerwca do 9 sierpnia 2023 r.


Wnioskodawcy: kształcenie ogólne (ZIT)


Kwota: 20 958 171 zł
woj. kujawsko-pomorskie (Z)

Działanie 08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP


Termin: od 18 maja do 30 czerwca 2023 r.


Beneficjenci: kształcenie ogólne z Bydgoszczy


Kwota: 32 559 258 zł


Działanie 08.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP


Termin: od 21 czerwca do 30 lipca 2023 r.


Beneficjenci: kształcenie zawodowe z Bydgoszczy


Kwota: 25 301 578 zł
woj. kujawsko-pomorskie (Z)

woj. kujawsko-pomorskie (Z)

woj. kujawsko-pomorskie (Z)

Działanie 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne/OPPT


Termin: od 1 czerwca do 11 lipca 2023 r.


Beneficjenci: kształcenie ogólne (ZIT)


Kwota: 42 289 121 złDziałanie 08.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne/OPPT


Termin: od 22 czerwca do 30 lipca 2023 r.


Beneficjenci: kształcenie zawodowe (ZIT)


Kwota: 50 819 746 złwoj. kujawsko-pomorskie (Z)

Aktywna Tablica 2023


Termin: do 30 maja 2023 r.


Beneficjenci: Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze


Kwota:60 000 000 zł
woj. lubelskie (Z)

woj. lubelskie (P)

Działanie 7.2 Infrastruktura edukacji ogólnej


Termin: od 1 do 30 lipca 2023 r.


Beneficjenci: kształcenie ogólne


Kwota: 11 920 286,84 złDziałanie 10.2 Edukacja przedszkolna


Termin: od 1 do 30 grudnia 2023 r.


Beneficjenci: przedszkola


Kwota: 56 928 825 zł


Działanie 10.3 Kształcenie ogólne

1. Programy rozwojowe szkół


Termin: od 1 maja do 1 czerwca 2023 r.


Beneficjenci: kształcenie ogólne


Kwota: 56 928 825 złwoj. lubelskie (Z)

woj. lubelskie (Z)

Działanie 7.1 Infrastruktura przedszkolna


Termin: od 1 czerwca do 1 lipca 2023 r.


Beneficjenci: przedszkola


Kwota: 13 158 758,2 zł


woj. lubelskie (Z)

Działanie 10.3 Kształcenie ogólne

3. Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną


Termin: od 17 do 30 marca 2023 r.


Beneficjenci: kształcenie ogólne


Kwota: 19 844 470,07 zł


Aktywna Tablica 2023


Termin: do 30 maja 2023 r.


Beneficjenci: Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze


Kwota:60 000 000 zł


woj. lubelskie (Z)

woj. łódzkie (P)

FELD.08.06: Edukacja przedszkolna


Termin: od 28 lipca do 14 września 2023 r.


Beneficjenci: Instytucje nauki i edukacji, przedsiębiorstwa, administracja publiczna, służby publiczne, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni


Kwota: 19 857 500 zł


,

woj. łódzkie (A)

FELD.06.01: Infrastruktura edukacyjna


Termin: od października do grudnia 2023 r.


Beneficjenci: Administracja publiczna, instytucje nauki i edukacji


Kwota: 36 000 000 zł


,

woj. łódzkie (Z)

FELD.08.08: Kształcenie zawodowe


Termin: od 22 maja do 19 czerwca 2023 r.


Beneficjenci: Instytucje nauki i edukacji, przedsiębiorstwa administracja publiczna, służby publiczne. organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni


Kwota: 100 000 000 złwoj. łódzkie (Z)

FELD.08.07: Kształcenie ogólne


Termin: czerwiec 2023 r.


Beneficjenci: kształcenie ogólne


Kwota: 42 627 577 złAktywna Tablica 2023


Termin: do 30 maja 2023 r.


Beneficjenci: Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze


Kwota:60 000 000 zł


woj. łódzkie (Z)

woj. małopolskie (A)

woj. małopolskie (A)

6.11 Kształcenie ogólne


Termin: wrzesień 2023 r.


Beneficjenci: szkoły ogólnokształcące


Kwota: 53 226 312,86 zł


,

6.13 Kształcenie zawodowe


Termin: wrzesień 2023 r.


Beneficjenci: szkoły zawodowe i branżowe


Kwota: 97 927 200 zł


,

woj. małopolskie (Z)

Aktywna Tablica 2023


Termin: do 30 maja 2023 r.


Beneficjenci: Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze


Kwota:60 000 000 zł


woj. mazowieckie (A)

7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów (O)


Termin: od sierpnia do października 2023 r.


Beneficjenci: instytucje nauki i edukacji


Kwota: 13 659 870 zł


,

woj. mazowieckie (Z)

7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów (Z)


Termin: od lipca do sierpnia 2023 r.


Beneficjenci: instytucje nauki i edukacji


Kwota: 32 972 100 zł


,

Działanie 5.2 Infrastruktura w edukacji zawodowej


Termin: od 17 maja do 21 czerwca 2023 r.


Beneficjenci: instytucje nauki i edukacji


Kwota: 89 024 670 zł


,

woj. mazowieckie (Z)

woj. mazowieckie (Z)

Aktywna Tablica 2023


Termin: do 30 maja 2023 r.


Beneficjenci: Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze


Kwota:60 000 000 zł


woj. podkarpackie (P)

woj. podkarpackie (P)

5.01 Edukacja


Termin: od 24 maja do 1 października 2023 r.


Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki tworzące system oświaty, porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowanych przez lidera, osoby prawne i fizyczne prowadzące kształcenie ogólne i zawodowe, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego (ckziu) i inne zespoły realizujące zadania ckziu,


Kwota: 159 756 152 zł

7.12 Szkolnictwo ogólne


Termin: od 1 do 30 września 2023 r.


Beneficjenci: Samorząd województwa i jego jednostki organizacyjne, organy prowadzące szkół i placówek systemu oświaty


Kwota: 52 000 000 zł7.13 Szkolnictwo zawodowe


Termin: od 1 do 30 września 2023 r.


Beneficjenci: Samorząd województwa i jego jednostki organizacyjne, organy prowadzące szkół i placówek systemu oświaty


Kwota: 67 000 000 złwoj. podkarpackie (A)

woj. podkarpackie (Z)

7.11 Edukacja przedszkolna


Termin: od 1 czerwca do 1 lipca 2023 r.


Beneficjenci: organy prowadzące przedszkola, a także inne formy wychowania przedszkolnego oraz wszystkie podmioty w tym osoby fizyczne które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej posiadają, organy prowadzące szkół i placówek systemu oświaty odpowiedni kod PKD


Kwota: 47 000 000 zł1.02 Cyfryzacja


Termin: od 20 marca do 1 czerwca 2023 r.


Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, uczelnie, instytucje kultury.


Kwota: 190 340 584 złwoj. podkarpackie (Z)

woj. podkarpackie (Z)

Aktywna Tablica 2023


Termin: do 30 maja 2023 r.


Beneficjenci: Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze


Kwota:60 000 000 zł


woj. pomorskie (A)

5.7. Edukacja przedszkolna


Termin: od 31 sierpnia do 10 października 2023 r.


Beneficjenci: Instytucje nauki i edukacji, przedsiębiorstwa, administracja publiczna, służby publiczne, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni


Kwota: 108 000 000 złwoj. śląskie (Z)

Działanie 6.1 Edukacja przedszkolna


Termin: od 8 maja do 9 lipca 2023 r.


Beneficjenci: przedszkola


Kwota: 71 200 000 zł


Działanie 6.2 Kształcenie ogólne


Termin: od 25 maja do 6 lipca 2023 r.


Beneficjenci: kształcenie ogólne


Kwota: 111 250 000 zł


woj. śląskie (Z)

Działanie 10.23 Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z regionalnymi inteligentnymi oraz technologicznymi specjalizacjami


Termin: kwiecień 2023 r.


Beneficjenci: kształcenie zawodowe

Kwota: 178 000 000 zł


woj. śląskie (Z)

Działanie 10.14 Infrastruktura kształcenia branżowego


Termin: od 30 kwietnia do 30 czerwca 2023 r.


Beneficjenci: kształcenie zawodowe (szkoły branżowe)


Kwota: 155 750 000 zł


woj. śląskie (Z)

Aktywna Tablica 2023


Termin: do 30 maja 2023 r.


Beneficjenci: Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze


Kwota:60 000 000 zł


woj. śląskie (Z)

woj. świętokrzyskie (A)

woj. świętokrzyskie (Z)

8.4 Rozwój szkolnictwa branżowego


Termin: kwiecień 2023 r.


Beneficjenci: szkoły branżowe


Kwota: 59 848 517 zł


8.2 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego


Termin: wrzesień 2023 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe


Kwota: 4 412 898 zł


woj. świętokrzyskie (Z)

woj. świętokrzyskie (Z)

8.3 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej


Termin: kwiecień 2023 r.


Beneficjenci: szkoły branżowe


Kwota:23 189 969 zł


Aktywna Tablica 2023


Termin: do 30 maja 2023 r.


Beneficjenci: Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze


Kwota:60 000 000 zł


woj. świętokrzyskie (Z)

8.1 Wsparcie edukacji przedszkolnej


Termin: kwiecień 2023 r.


Beneficjenci: przedszkola


Kwota: 23 294 117 zł


woj. warmińsko-mazurskie (A)

Działanie 6.4 Edukacja zawodowa


Termin: wrzesień 2023 r.


Beneficjenci: szkoły zawodowe


Kwota: 38 917 635 zł


Działanie 6.1 Kompetencje dla regionu - szkoły podstawowe


Termin: wrzesień 2023 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe


Kwota: 44 983 200 zł


woj. warmińsko-mazurskie (A)

woj. warmińsko-mazurskie (Z)

Działanie 6.2 Edukacja przedszkolna


Termin: maj 2023 r.


Beneficjenci: przedszkola


Kwota: 15 500 000 zł


woj. warmińsko-mazurskie (Z)

Aktywna Tablica 2023


Termin: do 30 maja 2023 r.


Beneficjenci: Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze


Kwota:60 000 000 zł


woj. wielkopolskie (A)

woj. wielkopolskie (P)

5.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej


Termin: wrzesień 2023 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe


Kwota: 20 000 000 zł


6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe


Termin: listopad 2023 r.


Beneficjenci: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły zawodowe


Kwota: 20 211 008 zł


woj. wielkopolskie (Z)

1.3 Rozwój e-usług i ezasobów publicznych


Termin: maj 2023 r.


Beneficjenci: administracja


Kwota: 50 000 000 zł


10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki


Termin: grudzień 2023 r.


Beneficjenci: administracja


Kwota: 31 500 000 zł


woj. wielkopolskie (P)

Aktywna Tablica 2023


Termin: do 30 maja 2023 r.


Beneficjenci: Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze


Kwota:60 000 000 zł


woj. wielkopolskie (Z)

EFS 6.9 Edukacja ogólna


Termin: do 12 lipca 2023 r.


Beneficjenci: szkoły podstawowe, szkoły średnie (ogólnokształcące), szkoły zawodowe i branżowe


Kwota: 50 000 000 zł


woj. zachodniopomorskie (Z)

Wrzesień

Termin: od 8 września do 11 października 2023 r.

Województwo: dolnośląskie

A

8.1.A Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej

Termin: od 28 lipca do 14 września 2023 r.

Województwo: łódzkie

A

FELD.08.06: Edukacja przedszkolna

Termin: wrzesień 2023 r.

Województwo: małopolskie

A

6.13 Kształcenie zawodowe

Termin: wrzesień 2023 r.

Województwo: małopolskie

A

6.11 Kształcenie ogólne

Termin: wrzesień 2023 r.

Województwo: mazowieckie

A

7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów (O)

Termin: wrzesień 2023 r.

Województwo: podkarpackie

A

7.13 Szkolnictwo zawodowe

Termin: od 31 sierpnia do 10 października 2023 r.

Województwo: pomorskie

A

5.7. Edukacja przedszkolna

Termin: wrzesień 2023 r.

Województwo: świętokrzyskie

A

8.2 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego

Termin: wrzesień 2023 r.

Województwo: warmińsko-mazurskie

A

Działanie 6.4 Edukacja zawodowa

Termin: wrzesień 2023 r.

Województwo: warmińsko-mazurskie

A

Działanie 6.1 Kompetencje dla regionu - szkoły podstawowe

Termin: wrzesień 2023 r.

Województwo: wielkopolskie

A

5.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej

Pozostałe województwa oraz szkoły niepubliczne (prywatne)

Dla każdej jednostki edukacyjnej w Polsce jesteśmy w stanie dopasować odpowiedni konkurs (indywidualnie).

Wystarczy zgłosić się do nas:


Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przekazanych nam danych oraz zapewniamy, że nie zostaną wykorzystane do innych celów, oprócz kontaktu w sprawie dotacji dla edukacji. Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.

Administratorem moich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>

Copyright © 2021 Euroimpex SA