Dotacje dla edukacji w 2019 roku

Powrót do strony głównej >>

Szkoły publiczne

wybierz listę dotacji:

Aktualne (A), planowane (P) i zamknięte (Z) działania

Projekty inwestycyjne (I) i konkursowe

Legenda

10.4.2 ZIT WrOF Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - Aglomeracja Wrocławska


Termin: 06.05. do 31.05. 2019 r.


Beneficjenci: kształcenie zawodowe


Kwota: 13 513 208 zł.


Więcej informacji

woj. dolnośląskie (Z)

woj. dolnośląskie (Z)

10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

10.1.1 Konkurs horyzontalny


Termin: od 24.09.2019 r.


Beneficjenci: edukacja przedszkolna


Kwota: 20 393 068 zł.


Więcej informacji

Typ projektu:

10.1.A Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej

10.1.B Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty oraz zwiększające szanse edukacyjne

10.1.C Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego

10.4.13 ZIT AJ Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - Aglomeracja Jeleniogórska


Termin: 06.05. do 31.05. 2019 r.


Beneficjenci: kształcenie zawodowe


Kwota: 11 087 684 zł.


Więcej informacji

Do szkół zawodowych z całego województwa.

10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - horyzontalny


Termin: 06.05. do 31.05. 2019 r.


Beneficjenci: kształcenie zawodowe


Kwota: 32 940 180 zł.


Więcej informacji

woj. dolnośląskie (Z)

woj. dolnośląskie (Z)

woj. dolnośląskie (Z)

Do szkół zawodowych z obszaru ZIT WroF: gminy: Wrocław, Czernica, Długołęka, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (gmina wiejska), Oleśnica (miasto), Siechnice, Sobótka, Trzebnica, Wisznia Mała, Żórawina.

10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ZIT WrOF


Termin: II-III kwartał 2019


Beneficjenci: kształcenie zawodowe


Kwota: 13 528 939,50 zł.


Więcej informacji

woj. dolnośląskie (Z)

10.4.4 ZIT AW Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - Aglomeracja Wałbrzyska


Termin: 06.05. do 31.05. 2019 r.


Beneficjenci: kształcenie zawodowe


Kwota: 9 168 296 zł.


Więcej informacji

woj. kujawsko-pomorskie (A)

10.2.2 Kształcenie ogólne, RPO Kujawsko-pomorskiego


Termin II: 30.09.2019 r. - 14.10.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 2 507 772,51 zł.


Więcej informacji >>


woj. kujawsko-pomorskie (A)

10.2.3 Kształcenie zawodowe RPO Kujawsko-pomorskiego


Termin II: 30.09..2019 r. do 14.10.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 10 621 153,10 zł


Więcej informacji >>


woj. kujawsko-pomorskie (A)

10.2.3 Kształcenie zawodowe, RPO Kujawsko-pomorskiego


Termin II: 30.09..2019 r. - 30.10.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 25 077 724,94 zł


Więcej informacji >>


Projekty w zakresie poprawy jakości,efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego

woj. kujawsko-pomorskie (P)

10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT


Termin: 29.11.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 6 358 973 zł


Więcej informacji >>


Wnioskodawcą może być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego*

10.2.2 Kształcenie ogólne


Termin I: 29.03.- 30.04.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie ogólne


Kwota: 11 176 470 zł.


Więcej informacji >>


woj. kujawsko-pomorskie (Z)

woj. kujawsko-pomorskie (Z)

10.2.3 Kształcenie zawodowe


Termin I: 29.03.- 30.04.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 10 588 235 zł


Więcej informacji >>


woj. kujawsko-pomorskie (Z)

10.2.3 Kształcenie zawodowe


Termin I: 29.03.- 30.04.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 31 764 706 zł.


Więcej informacji >>


Projekty z zakresu modelowej formy współpracy z pracodawcami

woj. lubelskie (A)

12.4 Kształcenie zawodowe


Termin: od 28.10.2019 r. do 29.11.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 49 742 550,00


Więcej informacji >>


woj. lubuskie (Z)

8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski


Termin: 05.2019 r. - 06.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie ogólne


Kwota: 240 000 zł


Więcej informacji >>


woj. lubuskie (Z)

8.4.2 Doskonaleniejakości kształcenia zawodowego,realizowane przez ZIT GorzówWielkopolski


Termin: 05.2019 r. - 06.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie ogólne


Kwota: 1 580 000 zł


Więcej informacji >>


XI.3.2 Kształcenie zawodowe – miasto Łódź


Termin: od 27 czerwca do 15 lipca 2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 22 735 058,84


Więcej informacji >>


woj. łódzkie (Z)

XI.3.1 Kształcenie zawodowe


Termin: od 28 czerwca do 15 lipca 2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 43 196 611,77 zł


Więcej informacji >>


woj. łódzkie (Z)

XI.1.3 Edukacja przedszkolna – miasto Łódź


Termin: od 29.03.2019 r.


Beneficjenci: edukacja przedszkolna


Kwota: 13 729 600


Więcej informacji >>


XI.1.1 Edukacja przedszkolna


Termin: wrzesień 2019 r.


Beneficjenci: edukacja przedszkolna


Kwota: 4 277 00,00


Więcej informacji >>


woj. łódzkie (Z)

woj. łódzkie (Z)

10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR


Termin: od 10.2018 r. do 15.05.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 113 299 998,84 zł


Więcej informacji >>

woj. małopolskie (Z)

woj. małopolskie (Z)

10.2.1. Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT


Termin: od 10.2018 r. do 15.05.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 26 318 364,7 zł


Więcej informacji >>

woj. małopolskie (Z)

10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne


Termin: od 30.04. do 26.06.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie ogólne


Kwota: 30 027 873,43


Więcej informacji >>

10.1.1 Wychowanie przedszkolne- ZIT


Termin: kwiecień 2019 r.


Beneficjenci: Edukacja przedszkolna


Kwota: 21 093 237,34


Więcej informacji >>

Typ projektu:

A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami

woj. małopolskie (Z)

Typ projektu:

A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami

10.1.2 Wychowanie przedszkolne


Termin: kwiecień 2019 r.


Beneficjenci: Edukacja przedszkolna


Kwota: 70 378 435,23


Więcej informacji >>

woj. małopolskie (Z)

woj. małopolskie (Z)

10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne


Termin: od 30 kwietnia do 26 czerwca 2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie ogólne


Kwota: 30 027 873 ,43 zł


Więcej informacji >>

10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT


Termin: od 31.10.2019 do 28.11.2019 r. 


Beneficjenci: Edukacja ogólna


Kwota: 4 471 000 zł


Więcej informacji >>


woj. mazowieckie (A)

woj. mazowieckie (Z)

10.1.4. Edukacja przedszkolna


Termin: marzec 2019 r.


Beneficjenci: Edukacja przedszkolna


Kwota: 9 328 896,38 zł


Więcej informacji >>


woj. opolskie (P)

9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego


Termin: IV kwartał 2019 r..


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 23 182 942 zł


Więcej informacji >>

woj. opolskie (P)

9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej


Termin: IV kwartał 2019 r..


Beneficjenci: Kształcenie ogólne


Kwota: 6 061 583 zł


Więcej informacji >>

woj. opolskie (P)

9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego


Termin: IV kwartał 2019 r..


Beneficjenci: Kształcenie ogólne


Kwota: 4 369 067 zł


Więcej informacji >>

woj. opolskie (P)

9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej


Termin: IV kwartał 2019 r..


Beneficjenci: Kształcenie ogólne


Kwota: 6 505 091 zł


Więcej informacji >>

9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego


Termin: styczeń 2019 r.- luty 2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 17 700 000 zł


Więcej informacji >>


woj. podkarpackie (Z)

woj. podlaskie (A)

3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki


Termin: od 29.04 do 29.11.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 40 000 000 zł


Więcej informacji >>


woj. podlaskie (P)

3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej


Termin: październik 2019 r.


Beneficjenci: Edukacja przedszkolna


Kwota: 18 000 000 zł


Więcej informacji >>


woj. podlaskie (Z)

3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych


Termin: od 06.05. do 07.06.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie ogólne


Kwota: 20 000 000 zł


Więcej informacji >>


woj. śląskie (A)

11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - OSI tereny wiejskie


Termin: od 30 października 2019 r. do 9 stycznia 2020 r.


Beneficjenci: Kształcenie ogólne


Kwota: 17 000 000 zł


Więcej informacji >>

woj. śląskie (P)

11.2.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów


Termin: od 30 września 2019 r. do 28 listpada 2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 57 466 235,86 zł


Więcej informacji >>

11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT


Termin: wrzesień .2019 r.


Beneficjenci: Edukacja przedszkolna


Kwota: 2 155 468 zł


Więcej informacji >>

woj. śląskie (Z)

woj. śląskie (Z)

11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT Południowy i RIT Zachodni


Termin: wrzesień 2019 r.


Beneficjenci: Edukacja przedszkolna


Kwota: 1 347 200,00 zł (południowy) 1 900 000,00 zł (zachodni)


Więcej informacji >>

woj. śląskie (Z)

11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs


Termin: kwiecień .2019 r.


Beneficjenci: Edukacja przedszkolna


Kwota: 2 000 000 zł


Więcej informacji >>

8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU - Ogólny


Termin: od 29.03. do 23.04.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 28 500 000 zł


Więcej informacji >>

Konkurs dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji –obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze

woj. świętokrzyskie (Z)

woj. świętokrzyskie (P)

8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)


Termin: październik 2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie ogólne


Kwota: 11 000 000 zł


Więcej informacji >>

8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU - konkurs dedykowany OSI


Termin: od 29.03. do 23.04.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 4 950 000 zł


Więcej informacji >>

Konkurs dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji –obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze

8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej(projekty konkursowe)


Termin: kwiecień 2019 r.


Beneficjenci: Edukacja przedszkolna


Kwota: 50 000 000 zł


Więcej informacji >>

woj. świętokrzyskie (Z)

woj. świętokrzyskie (Z)

woj. świętokrzyskie (Z)

8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU - konkurs dedykowany ZIT


Termin: od 29.03. do 23.04.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 5 250 000 zł


Więcej informacji >>

Konkurs dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji –obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze

woj. warmińsko-mazurskie (Z)

woj. warmińsko-mazurskie (Z)

2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe


Termin: od 23 stycznia 2019 r. do 18.02.2019 r.


Beneficjenci: Placówki oświatowe


Kwota: 51 602 496 zł


Więcej informacji >>


2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego -projekty ZIT bis Elbląg


Termin: od 23 maja do 19 czerwca 2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 3 402 697


Więcej informacji >>


woj. wielkopolskie (Z)

8.1.1 Edukacja przedszkolna –projekty konkursowe


Termin: lipiec 2019 r.


Beneficjenci: Edukacja przedszkolna


Kwota: 42 500 000


Więcej informacji >>

woj. wielkopolskie (Z)

8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe


Termin: od 30 lipca do 23 sierpnia 2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie ogólne


Kwota: 3 175 702,99


Więcej informacji >>

woj. wielkopolskie (Z)

woj. wielkopolskie (Z)

8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy


Termin: 27.02.-29.03. 2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 10 000 000


Więcej informacji >>

8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania


Termin: od 29.03. do 19.04.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie ogólne


Kwota: 2 800 000


Więcej informacji >>

woj. wielkopolskie (Z)

8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania


Termin: marzec 2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 4 900 000


Więcej informacji >>

woj. zachodniopomorskie (P)

8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego


Termin: od 11.2019 r. - 12.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 3 200 000 zł


Więcej informacji >>

8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej


Termin: od 6 listopada 2019 r.


Beneficjenci: K Edukacja przedszkolna


Kwota: 22 000 000 zł


Więcej informacji >>

woj. zachodniopomorskie (P)

woj. zachodniopomorskie (P)

8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego


Termin: od 11.2019 r. - 12.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 2 800 000 zł


Więcej informacji >>

8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego


Termin: od 8.maja do 10 czerwca.2019 r.


Beneficjenci: Kształcenie zawodowe


Kwota: 31 378 764,71 zł


Więcej informacji >>

woj. zachodniopomorskie (Z)

Październik

Termin: 30.09.2019 r.-14.10.2019 r.

Województwo: kujawsko-pomorskie

A

10.2.2 Kształcenie ogólne - II termin

Konkurs dedykowany polityce terytorialnej

Termin: 30.09.2019 r. - 14.10.2019 r.

Województwo: kujawsko-pomorskie

10.2.3 Kształcenie zawodowe - II termin

Konkurs dedykowany polityce terytorialnej

A

Termin: 30.09.2019 r. -30.10.2019 r.

Województwo: kujawsko-pomorskie

10.2.3 Kształcenie zawodowe - II termin

Konkurs dedykowany polityce terytorialnej

A

Termin: od 28.10.2019 r. do 29.11.2019 r.

Województwo: lubelskie

12.4 Kształcenie zawodowe

A

Termin: od 29.04 do 29.11.2019 r.

Województwo: podlaskie

3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

A

Termin: od 30 września 2019 r. do 28 listpada 2019 r.

Województwo: śląskie

11.2.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

A

Termin: od 31.10.2019 do 28.11.2019 r,

Województwo: mazowieckie

10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

A

Termin: od 30 października 2019 r, do 9 stycznia 2020 r.

Województwo: śląskie

11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - OSI tereny wiejskie

P

Termin: II kwartał - październik 2019 r.

Województwo: świętokrzyskie

P

8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)

Termin: wrzesień - październik 2019 r.

Województwo: lubelskie

P

12.4 Kształcenie zawodowe

Termin: wrzesień - październik 2019 r.

Województwo: lubuskie

P

8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra

Termin: październik 2019 r.

Województwo: opolskie

P

9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

Termin: październik 2019 r.

Województwo: podlaskie

P

3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Listopad

Termin: listopad 2019 r.

Województwo: kujawsko-pomorskie

P

10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT

Termin: listopad 2019 r.

Województwo: opolskie

P

9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Termin: 30.11.2019 r.

Województwo: kujawsko-pomorskie

P

10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

10.2.1 Wychowanie przedszkolne

Termin: listopad - grudzień 2019 r.

Województwo: opolskie

P

9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Termin: listopad - grudzień 2019 r.

Województwo: opolskie

P

9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Termin: listopad - grudzień 2019 r.

Województwo: opolskie

P

9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Termin: listopad - grudzień 2019 r.

Województwo: zachodniopomorskie

P

8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Termin: 6.11.2019 r.

Województwo: zachodniopomorskie

P

8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej

Termin: listopad - grudzień 2019 r.

Województwo: zachodniopomorskie

P

8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Grudzień

Termin: listopad - grudzień 2019 r.

Województwo: opolskie

P

9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Termin: listopad - grudzień 2019 r.

Województwo: opolskie

P

9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Termin: listopad - grudzień 2019 r.

Województwo: opolskie

P

9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Termin: listopad - grudzień 2019 r.

Województwo: zachodniopomorskie

P

8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Termin: listopad - grudzień 2019 r.

Województwo: zachodniopomorskie

P

8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Pozostałe województwa oraz szkoły niepubliczne (prywatne)

Dla każdej jednostki edukacyjnej w Polsce jesteśmy w stanie dopasować odpowiedni konkurs (indywidualnie).

Wystarczy zgłosić się do nas:


Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przekazanych nam danych oraz zapewniamy, że nie zostaną wykorzystane do innych celów, oprócz kontaktu w sprawie dotacji dla edukacji. Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.

Administratorem moich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>

Copyright © 2019 Euroimpex SA

Administratorem moich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000068587, NIP: 8990107125, REGON: 008479195. Moje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119), a także zgodnie z wdrożoną przez Administratora Polityką Prywatności i plików cookies.


Mam świadomość, że udzielana przeze mnie zgoda ma charakter dobrowolny. Cofnięcie zgody spowoduje wyłącznie skutek w postaci nieotrzymywania od Administratora informacji handlowych związanych z przedmiotem naszej działalności. Swoją zgodę mogę wycofać w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem. Celem wycofania zgody mogę skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres e-mailowy: barbara.pokorny@euroimpex.pl.


Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych i promocyjnych (tzn. będę mógł otrzymywać informacje handlowe oraz newsletter związane z przedmiotem działalności spółki Euroimpex S.A.), na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne), a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora. Ponadto osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowy zestaw informacji m. in. o tym, na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu, okresie i sposób przetwarzane są moje dane osobowe oraz jakie przysługują mi prawa odnośnie ochrony danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności i plików cookies wdrożonej przez Administratora (dostępnej pod tym linkiem: http://dotacje.documaster.pl/polityka-prywatnosci ), z którą zapoznałem się przed wyrażeniem zgody bądź zgód.