Skorzystaj z dotacji z Funduszu Patriotycznego

100% dotacji dla: samorządowych instytucji kultury, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich, fundacji oraz stowarzyszeń.

KONTAKT
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

O dotacji

FUNDUSZ PATRIOTYCZNY

O dotacji:

Instytucją zarządzającą (operatorem) programu jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego. Fun;dusz składa się z dwóch priorytetów pod wspólną nazwą „Wolność po polsku”. Celem Funduszu jest m.in:

- realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej,

-promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.

- tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej.


Kto może skorzystać z dotacji:

- Samorządowe instytucje kultury,

- Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,

- Organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia i fundacje,

- Koła Gospodyń Wiejskich,

- Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.


Termin składania wniosków: 19 grudnia 2021 r.


Wysokość wsparcia:

– 100% dotacji -  od 15.000 do 500.000 zł,

– w przypadku wkładu własnego w wysokości 10% kosztów zadania maks. dofinansowanie = 2.000.000 zł;

– w przypadku wkładu własnego w wysokości 15% kosztów zadania maks. dofinansowanie = 5.000.000 zł.

Jak wykorzystać dotację?

W konkursach można wnioskować o dotację na wdrożenie Documaster History - rozwiązania chmurowego, które pozwala m.in. na tworzenie cyfrowej bazy wiedzy, dostępnej online dla wszystkich zainteresowanych użytkowników, dotyczącej m.in. kultury, historii, tradycji, folkloru, gwary, turystyki, sztuki, architektury, geografii, literatury.

Bazę taka mogą tworzyć zarówno pracownicy domów kultury, jak również uprawnieni i chętni mieszkańcy regionu, w tym uczniowie i seniorzy.

System umożliwia zamieszczanie w formie cyfrowej plików: filmów, zdjęć, nagrań audio, e-booków, audiobooków, i podcastów, a także digitalizację materiałów drukowanych (np. książek), dzięki funkcjom: skanowania i OCR (Optical Character Recognition).


Documaster History posiada wbudowane narzędzie do wideorozmów, dzięki czemu umożliwia zdalną pracę i edukację, prowadzenie kursów, szkoleń i zajęć online, a także organizowanie webinarów oraz konferencji online.


Rozwiązanie jest dostosowane do potrzeb wszystkich grup wiekowych (od dzieci po sieniorów), a także do potrze osób niedowidzących (spełnia europejski standard WCAG 2.1 AA).


W ramach dotacji, prowadzone są także szkolenia online oraz stacjonarne, które podnoszą kompetencje cyfrowe w zakresie promowania i animacji kultury.

Zobacz
Wideo

Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies,w której określono zasady postępowania z Twoimi danymi.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRSw Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000068587, NIP: 8990107125, REGON: 008479195. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ... czytaj więcej >>

Michał Ćwiek

Kierownik Działu Handlowego

@: michal.cwiek@euroimpex.pl

tel: 71 78 48 139

m: 605 221 286

Skontaktuj się z nami i otrzymaj informacje o naborze

Lub bezpośrednio
z handlowcem

Anna Kamińska

Menadżer ds Kluczowych Klientów

@: anna.kaminska@euroimpex.pl

tel: 71 78 48 131

m: 665 770 514

Najważniejsze funkcje Documaster History

Wygodny i prosty w użyciu system chmurowy

Strukturę Documaster History tworzą foldery i podfoldery odpowiadające zakresom tematycznym materiałów. Ilość oraz zawartość folderów jest skalowalna

i elastycznie dostosowywana przez administratorów. Dzięki temu administratorzy mają możliwość dowolnie rozbudowywać strukturę systemu.

Szereg możliwości

(baza wiedzy, wideorozmowy)

W Documaster History można zamieszczać m.in. pliki tekstowe, zdjęcia

i grafiki, ucyfrowione książki, pliki multimedialne (wideo i audio), e-booki,

e-podręczniki i e-encyklopedie.

Rozwiązanie posiada wbudowane narzędzia do wideorozmów Talks Documaster oraz integrację z MS Teams

i Skype do pracy i nauki zdalnej oraz czat.

Rozróżnienie uprawnień

użytkowników

Możliwość zamieszczania materiałów oraz zmiany struktury folderów mają tylko upoważnieni do tego administratorzy. Pozostali użytkownicy mogą przeglądać dodawane materiały.

O nadaniu odpowiednich uprawnień wybranym użytkownikom decyduje administacja,

Cyfryzacja

System umożliwia gromadzenie, transfer oraz wyszkuiwanie cyfrowych informacji w obrębie systemu oraz cyfryzację papierowych dokumentów, a także ich konwersję do edytowalnej formy (funkcja Optical Character Recognition, tzw. OCR).

Semantyczna wyszukiwarka

Semantyczna, kontekstowa wyszukiwarka pozwala przeszukiwać zasoby: zarówno ich tytuły jak i treść. Dzięki temu użytkownik bardzo szybko może znaleźć różne materiały odpowiadające specyficznym zagadnieniom.

Bezpieczeństwo

Bezpieczne, dedykowane serwery, szyfrowane połączenia oraz wewnętrzne zabezpieczenia spełniają najwyższe standardy zarządzania wrażliwymi danymi, w tym danymi osobowymi. Producent oprogramowania posiada certyfikat ISO/IEC 27001 (Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji)

PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE

Skontaktuj się z nami i otrzymaj informacje o naborze

Partnerzy

O nas

Jesteśmy firmą IT obecną na rynku od 1989 r i specjalizujemy się w kwestiach poufności, bezpieczeństwa i ekonomii zarządzania dokumentami w chmurze oraz w postaci wydruków. Tworzymy oprogramowania z grupy Documaster - odpowiadające m.in. za obniżenie kosztów wydruków w firmie, poufność wydruku, bezpieczeństwo przechowywania oraz transferu dokumentów w naszym systemie chmurowym. Jesteśmy deweloperem urządzeń EPSON, Ricoh/Nahuatec, Sharp które dystrybuujemy oraz oprogramowujemy na potrzeby naszych klientów.

Skutecznie szkolimy przedsiębiorców, jak używać systemów chmurowych oraz jak wykorzystać wydruk podążający i poufny do obniżenia kosztów przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenia dokumentów, a zwłaszcza danych osobowych, zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi przez unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Ponadto jesteśmy firmą zarejestrowaną w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki temu możesz pozyskać z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nawet do 80% dotacji na nasze szkolenie, by następnie skorzystać z naszej oferty specjalnej.

Cypyright © 2021 r. Euroimpex, All rights reserved.