Dotacje dla edukacji

w 2020 roku

wysokość dotacji od 85 % do 100%

  • szkolimy nauczycieli oraz uczniów, jak używać TIK w nowoczesnej i tradycyjnej edukacji
  • posiadamy wieloletnie doświadczenie na rynku edukacyjnym
  • aktywnie doradzamy i pomagamy szkołom, które starają się o dotacje
  • dostarczamy, implementujemy, integrujemy tablice i monitory interaktywne, pracownie językowe, laboratoria cyfrowe oraz drukujące urządzenia wielofunkcyjne


Jesteśmy producentem oprogramowania chmurowego dla edukacji - Documaster Campus. Wraz z Partnerami zapraszamy do zapoznania się z ofertą umożliwiającą kompleksowe doposażenie szkół oraz wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania oraz TIK do edukacji.


Dzięki Funduszom Europejskim, szkoły mogą skorzystać z dotacji na wdrożenie projektów zawierających oprogramowanie Documaster oraz produkty naszych Partnerów, takie jak między innymi: kursy i szkolenia, monitory i tablice interaktywne, pracownie komputerowe, pracownie językowe, urządzenia wielofunkcyjne, e-podręczniki i wiele innych.


Prosimy o zapoznanie się z listą oferowanych przez nas produktów (Poznaj produkty) oraz sprawdzenie, czy dofinansowanie jest dostępne w Państwa województwie (Wybierz województwo).

Aby wyświetlić listę opublikowanych i planowanych działań, prosimy wybrać Dotacje.

Prosimy o wypełnienie formularza (Prześlij zgłoszenie) na podstawie którego ocenimy wstępnie możliwości pozyskania dotacji.


WARMIŃSKO-MAZURSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

PODLASKIE

WIELKOPOLSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

ŚLĄSKIE

Więcej

MAZOWIECKIE

LUBELSKIE

ŁÓDZKIE

PODKARPACKIE

MAŁOPOLSKIE

OPOLSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

LUBUSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

POMORSKIE

Poznaj produkty

Przedstawiamy produkt główny, który jest podstawą oferty. Do produktów głównych można dobrać dowolną ilość produktów uzupełniających.

Produkt główny

Produkt główny : Oprogramowanie chmurowe

Documaster Campus + repozytorium wiedzy

Documaster Campus to środowisko informatyczne typu chmurowego, wspomagające nowoczesną edukację oraz szkolnictwo wyższe. Umożliwia gromadzenie i dystrybucję materiałów edukacyjnych z różnych źródeł, m.in. zdigitalizowanych książek, materiałów własnych nauczycieli i uczniów/wykładowców i studentów, czy filmów. Przechowywane materiały mogą być współdzielone przez użytkowników systemu.

Documaster jest zintegrowany z szeroką gamą urządzeń, takich jak: monitory i tablice interaktywne, komputery, tablety, kamery, projektory, smartfony - na których można odtwarzać pliki oraz z wysokiej klasy sprzętem umożliwiającym drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentów.


Cena jest dopasowana do uwarunkowań wybranego konkursu oraz placówki edukacyjnej

Repozytorium Documaster Campus zawiera zdigitalizowane zasoby cyfrowe, przygotowane m.in. przez Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie. Tworzy w ten sposób źródło wiedzy najwyższej jakości.


Cyfrowe zasoby uczelni wyższych

Produkty dodatkowe

Prześlij zgłoszenie

uzupełnij formularz

Prosimy o wybranie produktów dodatkowych, którymi jesteście Państwo wstępnie zainteresowani oraz uzupełnienie danych kontaktowych.

Na tym etapie, wybór produktów poprzez formularz nie jest wiążący, a jedynie informacyjny. Posłuży naszemu konsultantowi do właściwego przygotowania się do rozmowy i oceny możliwości pozyskania dotacji dla Państwa placówki.


Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przekazanych nam danych oraz zapewniamy, że nie zostaną wykorzystane do innych celów, oprócz kontaktu w sprawie dotacji dla edukacji. Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.


Administratorem moich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>

Skontaktuj się

Michał Ćwiek

Kierownik Działu Handlowego

michal.cwiek@euroimpex.pl

tel. +71 78-48-139

kom. 605 221 286

Euroimpex S.A.

Documaster Campus


O nas

Euroimpex S.A. jest twórcą i producentem oprogramowania chmurowego Documaster Campus, z którego korzysta już ponad 160 tys. użytkowników w całej Polsce. Jest liderem w dziedzinie implementacji nowoczesnych metod nauczania dla wszystkich poziomów kształcenia (posiada udane wdrożenia na każdym szczeblu edukacji). Zespół ekspertów z Euroimpex posiada kompetencje, by pomóc Państwu w uzyskaniu dofinansowania, a następnie pozyskać wybrane produkty dla Państwa jednostki/jednostek oświatowych.Działalność firmy jest zgłoszona do Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).


Współpracujemy z:


© Copyright Euroimpex