Cyfrowa Gmina

100% dofinansowania na kompleksową cyfryzację gmin.

Wartość dofinansowania: od 100 000 do 2 000 000 zł.

KONTAKT - POZYSKAJ DOTACJĘ
LISTA UPRAWNIONYCH GMIN
REGULAMIN
WZÓR DO WYLICZENIA POZIOMU DOTACJI
OFERTA

Obszary wsparcia konkursu
"Cyfrowa Gmina"

Cyfryzacja:

• biur

• jednostek publicznych

• jednostek podległych

i nadzorowanych

Chmura obliczeniowa dla JST.

Zakup sprzętu IT dla gmin i podległych jednostek

(dostosowanego do potrzeb)

1. Oprogramowanie

2. Sprzęt IT

3. Szkolenia

Edukacja cyfrowa dla urzędników

4. Bezpieczeństwo

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych

Więcej
Więcej
Więcej
Więcej

Jak wykorzystać dotację?

W ramach dotacji w konkursie Cyfrowa Gmina można pozyskać rozwiązania programowo-sprzętowe Documaster, które umożliwią kompleksową cyfryzację w gminach i idealnie wpisują się w założenia konkursu. Grant obejmuje:

oprogramowanie umożliwiające m.in. cyfryzację dokumentów, pracę zdalną, naukę zdalną, gromadzenie informacji cyfrowych i wyszukiwanie ich pomocą semantycznej wyszukiwarki , realizację spotkań online oraz transmisję konferencji, kontakt online (wideorozmowy i czat) w obrębie instytucji a także z obywatelami,

sprzęt IT zintegrowany z oprogramowaniem oraz wspierający gminę w cyfryzacji,

edukację cyfrowa i szkolenia dla pracowników gminy w zakresie cyfryzacji,

zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy oraz podległych instytucjach.

Pozyskaj dotację dla Gminy

Bezpłatne konsultacje i pomoc merytoryczna w sprawie wniosku o dotację

Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies,w której określono zasady postępowania z Twoimi danymi.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRSw Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000068587, NIP: 8990107125, REGON: 008479195. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ... czytaj więcej >>

Michał Ćwiek

@: michal.cwiek@euroimpex.pl

tel: 71 78 48 139

m: 605 221 286

Kontakt przez formularz
kontaktowy

Lub bezpośrednio z ekspertami ds dotacji:

Anna Kamińska

@: anna.kaminska@euroimpex.pl

tel: 71 78 48 131

m: 665 770 514

Dariusz Bławuciak

@: dariusz.blawuciak@euroimpex.pl

tel: 71 78 48 109

m: 601 050 381

1. Oprogramowanie

Cyfryzacja w edukacji

Documaster Campus to platforma edukacyjna do nauki zdalnej (wideolekcje), stacjonarnej oraz hybrydowej. Sprawdza się na każdym etapie edukacji: od przedszkola, przez szkołę podstawową i średnią po uczelnię wyższą, uniwersytety trzeciego wieku. Documaster Campus to również doskonałe rozwiązanie do podnoszenia kwalifikacji oraz szkoleń dla osób dorosłych. Zintegrowany moduł drukowania, kopiowania, skanowania i OCR na terenie szkoły oraz cyfrowe zasoby edukacyjne w Repozytorium pozwalają uczniom pozbyć się ciężkiego plecaka i korzystać z oprogramowania jako elektronicznego tornistra. System został zaprojektowany we współpracy z naukowcami i praktykami: pedeutologami, nauczycielami, wykładowcami, edukatorami, szkoleniowcami. Dzięki wykorzystaniu wiedzy z zakresu neurodydaktyki, platforma edukacyjna Documaster Campus jest oprogramowaniem edukacyjnym, które realnie podnosi jakość i efektywność nauczania.

Cyfryzacja w urzędach

Documaster Office in the Cloud to więcej niż program do cyfryzacji i pracy zdalnej. To kompleksowe rozwiązanie programowo-sprzętowe, które umożliwia bezpieczną archiwizację danych i zarządzanie nimi zgodnie z obowiązującym prawem. Umożliwia tworzenie repozytorium umów, dokumentów, faktur, rachunków, wiedzy oraz przeszukiwanie wszystkich zasobów za pomocą kontekstowej, semantycznej wyszukiwarki. Ponadto oprogramowanie posiada szereg funkcji, które umożliwiają pracę zdalną i wideorozmowy oraz zarządzanie zadaniami i projektami online. Unikalną cechą jest integracja z urządzeniami wielofunkcyjnymi, która umożliwia cyfryzację (digitalizację) analogowych dokumentów i ich OCR (optical character recognition). Użytkownicy mogą zatem nie tylko pracować zdalnie na cyfrowych danych, ale również drukować pliki, a także skanować bezpośrednio do systemu.

WIĘCEJ INFORMACJI
OFERTA
WIĘCEJ INFORMACJI
OFERTA

Cyfryzacja w instytucjach kultury

Documaster History to chmura obliczeniowa umożliwiająca stworzenie cyfrowej bazy informacji na temat regionu. Baza jest dostępna online i zawiera szczegółowe i niedostępne nigdzie indziej informacje związane z wybranym regionem, powiatem, gminą czy miejscowością, które dotyczą między innymi: historii, tradycji, folkloru, turystyki, sztuki, architektury, geografii, literatury. Zasoby cyfrowe mogą posiadać zarówno formę dokumentów, jak i multimediów: filmów, nagrań dźwiękowych. Zintegrowane narzędzia do wideorozmów pozwalają na organizowanie spotkań i konferencji online oraz transmitowanie ich za pomocą Youtube. Zintegrowane urządzenia wielofunkcyjne pozwalają na OCR - cyfryzację papierowych dokumentów.

Cyfryzacja w bibliotekach

Documaster e-Biblioteka to program dla bibliotek umożliwiający gromadzenie materiałów w cyfrowej formie w środowisku bezpiecznej chmury obliczeniowej. System pozwala gromadzić różnorodne zasoby cyfrowe, na przykład: e-booki, audiobooki, e-podręczniki, e-encyklopedie, grafiki, zdjęcia, filmy, własne dokumenty elektroniczne. Dzięki funkcji OCR (optical character recognition) istnieje możliwość cyfryzacji analogowych zasobów, takich jak książki, albumy, czasopisma. Zasoby biblioteczne online są dostępne 24/7 i bezpieczne na szyfrowanych serwerach. To nie tylko wygodne dla użytkowników, ale także korzystne dla zarządzających placówką. Integracja z urządzeniami wielofunkcyjnymi umożliwia użytkownikom biblioteki drukowanie, kopiowanie oraz skanowanie zasobów.

WIĘCEJ INFORMACJI
OFERTA
WIĘCEJ INFORMACJI
OFERTA

Oprogramowanie Documaster spełnia normę Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06) oraz ISO 9001. Oprócz tego nasz program do pracy zdalnej spełnia wszystkie wymogi europejskiego prawa w zakresie administrowania danymi osobowymi, między innymi dzięki umieszczeniu danych na europejskich serwerach. Korzystanie z oprogramowania jest zatem w 100% zgodne z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem, czego nie gwarantują konkurencyjne produkty informatyczne, przechowujące dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

2. Sprzęt IT

W ramach dofinansowania można otrzymać sprzęt IT, np. urządzenia wielofunkcyjne zintegrowane z oprogramowaniem Documaster i umożliwiające OCR (cyfryzację) dokumentów oraz drukowanie, kopiowanie i skanowanie, komputery, laptopy, tablety, serwery, projektory, itp.

Urządzenia wielofunkcyjne

Laptopy, notebooki

Projektory

Smartfony, tablety

Plotery, drukarki wielkoformatowe

Monitory interaktywne

Rozwiązania terminalowe

Serwerownia i bezpieczne magazynowanie danych

Bezpieczna infrastruktura sieciowa

3. Szkolenia

W ramach dotacji można skorzystać ze szkoleń z zakresu edukacji cyfrowej urzędników, obejmującej m.in.


obsługę oprogramowania,


obsługę zintegrowanego sprzętu IT,


efektywną pracę zdalnej oraz zarządzania nią,


bezpieczeństwo pracy w środowisku cyfrowym oraz zgodności z przepisami,


podnoszenie efektywności pracy i satysfakcji mieszkańców dzięki zastosowaniu chmury obliczeniowej.

4. Bezpieczeństwo

Dofinansowanie pokrywa również koszty:


Oprogramowanie Documaster spełnia normę Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06) oraz ISO 9001 oraz spełnia wszystkie wymogi europejskiego prawa w zakresie administrowania danymi osobowymi, między innymi dzięki umieszczeniu danych na europejskich serwerach. Korzystanie z oprogramowania jest w 100% zgodne z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem, czego nie gwarantują konkurencyjne produkty informatyczne, przechowujące dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

wdrożenia systemów i sprzętu zapewniającego cyberbezpieczeństwo w placówkach samorządowych ,


audyty bezpieczeństwa.


OFERTA
Zobacz ofertę cenową:

Dodatkowe informacje o konkursie Cyfrowa Gmina

Budżet i poziom dofinansowania:

Gminy otrzymają 100% dofinansowania w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych. Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 2 000 000 zł.


Kto może wnioskować o dotację:

Wszystkie gminy w Polsce.


Termin:

Konkurs podzielony jest na 3 rundy, każda gmina będzie miała wyznaczoną dla siebie rundę, listę gmin w pierwszej rundzie będzie można poznać 18 października – wtedy też uruchomiony zostanie pierwszy nabór. Będzie on trwał 30 dni. O terminach kolejnych rund będziemy informować na bieżąco.


Cel dotacji w konkursie Cyfrowa Gmina:

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Dzięki programowi "Cyfrowa Gmina" chcemy odpowiedzieć na ten problem.


Celem konkursu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z: Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej. Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji. Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.


Jak pozyskać dotację Cyfrowa Gmina?

Bezpłatne konsultacje i pomoc merytoryczna w sprawie wniosku o dotację

KONTAKT - POZYSKAJ DOTACJĘ

Partnerzy

O nas

Jesteśmy firmą IT obecną na rynku od 1989 r i specjalizujemy się w kwestiach poufności, bezpieczeństwa i ekonomii zarządzania dokumentami w chmurze oraz w postaci wydruków. Tworzymy oprogramowania z grupy Documaster - odpowiadające m.in. za obniżenie kosztów wydruków w firmie, poufność wydruku, bezpieczeństwo przechowywania oraz transferu dokumentów w naszym systemie chmurowym. Jesteśmy deweloperem urządzeń EPSON, Ricoh/Nahuatec, Sharp które dystrybuujemy oraz oprogramowujemy na potrzeby naszych klientów.

Skutecznie szkolimy przedsiębiorców, jak używać systemów chmurowych oraz jak wykorzystać wydruk podążający i poufny do obniżenia kosztów przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenia dokumentów, a zwłaszcza danych osobowych, zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi przez unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Ponadto jesteśmy firmą zarejestrowaną w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki temu możesz pozyskać z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nawet do 80% dotacji na nasze szkolenie, by następnie skorzystać z naszej oferty specjalnej.

Cypyright © 2021 r. Euroimpex, All rights reserved.