Cyfrowa Gmina

100% dofinansowania na kompleksową cyfryzację gmin.

Wartość dofinansowania: od 100 000 do 2 000 000 zł.

OFERTA CENOWA

Jak wykorzystać dotację?

W ramach dotacji można pozyskać rozwiązania programowo-sprzętowe Documaster, które umożliwią kompleksową cyfryzację w gminach i idealnie wpisują się w założenia dotacji. Grant obejmuje:

oprogramowanie umożliwiające m.in. cyfryzację dokumentów, pracę zdalną, naukę zdalną, szkolenia online (w tym z cyberbezpieczeństwa), gromadzenie informacji cyfrowych i wyszukiwanie ich pomocą semantycznej wyszukiwarki , realizację spotkań online oraz transmisję konferencji, kontakt online (wideorozmowy i czat) w obrębie instytucji a także z obywatelami,

sprzęt IT (nowy i poleasingowy) zintegrowany z oprogramowaniem oraz wspierający gminę w cyfryzacji,

edukację cyfrowa i szkolenia dla pracowników gminy w zakresie cyfryzacji,

zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy oraz podległych instytucjach.

Oferta dla gmin

WARIANT I
WARIANT II

Gotowe warianty cenowe dla grantu w wysokości 100 000 zł

Ogólny cennik dla wszystkich gmin

PROPOZYCJA CENOWA

Pozyskaj dotację dla Gminy

Bezpłatne konsultacje i pomoc merytoryczna w sprawie wniosku o dotację

Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Twoimi danymi.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRSw Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000068587, NIP: 8990107125, REGON: 008479195. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ... czytaj więcej >>

Michał Ćwiek

@: michal.cwiek@euroimpex.pl

tel: 71 78 48 139

m: 605 221 286

Kontakt przez formularz
kontaktowy

Lub bezpośrednio z ekspertami ds dotacji:

Agnieszka Zielińska

@: agnieszka.zielinska@euroimpex.pl

m: 665 770 514

Dariusz Bławuciak

@: dariusz.blawuciak@euroimpex.pl

tel: 71 78 48 109

m: 601 050 381

Partnerzy

O nas

Jesteśmy firmą IT obecną na rynku od 1989 r i specjalizujemy się w kwestiach poufności, bezpieczeństwa i ekonomii zarządzania dokumentami w chmurze oraz w postaci wydruków. Tworzymy oprogramowania z grupy Documaster - odpowiadające m.in. za obniżenie kosztów wydruków w firmie, poufność wydruku, bezpieczeństwo przechowywania oraz transferu dokumentów w naszym systemie chmurowym. Jesteśmy deweloperem urządzeń EPSON, Ricoh/Nahuatec, Sharp które dystrybuujemy oraz oprogramowujemy na potrzeby naszych klientów.

Skutecznie szkolimy przedsiębiorców, jak używać systemów chmurowych oraz jak wykorzystać wydruk podążający i poufny do obniżenia kosztów przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenia dokumentów, a zwłaszcza danych osobowych, zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi przez unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Ponadto jesteśmy firmą zarejestrowaną w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki temu możesz pozyskać z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nawet do 80% dotacji na nasze szkolenie, by następnie skorzystać z naszej oferty specjalnej.

Cypyright © 2021 r. Euroimpex, All rights reserved.