Dotacja dla bibliotek

Skorzystaj z dofinansowania działań z zakresu cyfryzacji

i wyposażenia bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”


Nabór wniosków trwa do 21 lutego 2022 r.

KONTAKT

O dotacji

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”

Na co można uzyskać wsparcie:

Budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół biblioteki.


Cele konkursu:

- Dostosowanie bazy infrastrukturalnej gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej

- Stworzenie warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym służących podnoszeniu ich kompetencji czytelniczych.

- Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.


Kto może wnioskować o dotację:

Samorządowe instytucje kultury − gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców.


Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek w każdym naborze wniosków na jedno zadanie, a jednym zadaniem może być objęta tylko biblioteka główna lub jedna filia.


Termin:

Wnioski można składać do 21 lutego 2022 r.


Wartość dofinansowania:

od 500 000,00 zł do 2 250 000,00 zł.

Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies,w której określono zasady postępowania z Twoimi danymi.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRSw Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000068587, NIP: 8990107125, REGON: 008479195. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ... czytaj więcej >>

Michał Ćwiek

Kierownik Działu Handlowego

@: michal.cwiek@euroimpex.pl

tel: 71 78 48 139

m: 605 221 286

Chcesz skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku?
Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się bezpośrednio
z ekspertem:

Jak wykorzystać dotację?

W konkursach można wnioskować o dotację na wdrożenie Documaster e-Biblioteka rozwiązania chmurowego, które pozwala m.in. na cyfryzację (digitalizację) zasobów bibliotecznych i udostępnienie ich czytelnikom online.

System umożliwia zamieszczanie w formie cyfrowej plików: e-booków, audiobooków, filmów, zdjęć, nagrań audio i podcastów. Umożliwia także digitalizację materiałów drukowanych (np. książek), dzięki funkcjom: skanowania i OCR (Optical Character Recognition).


Documaster e-Biblioteka umożliwia wygodne zarządzenie wszystkimi zasobami, a także ustalenie praw dostępu dla użytkowników do wybranych zasobów.

Wbudowane narzędzie do wideorozmów umożliwia organizowanie spotkań online, zdalną pracę, prowadzenie kursów, szkoleń i zajęć online, a także organizowanie webinarów oraz konferencji online.


Rozwiązanie jest dostosowane do potrzeb wszystkich grup wiekowych (od dzieci po seniorów), a także do potrzeb osób niedowidzących (spełnia europejski standard WCAG 2.1 AA).


W ramach dotacji, prowadzone są także szkolenia online oraz stacjonarne, które podnoszą kompetencje cyfrowe w zakresie cyfryzacji

Zobacz
Wideo

Zapytaj o dotację dla Twojej biblioteki

PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE

Partnerzy

O nas

Jesteśmy firmą IT obecną na rynku od 1989 r i specjalizujemy się w kwestiach poufności, bezpieczeństwa i ekonomii zarządzania dokumentami w chmurze oraz w postaci wydruków. Tworzymy oprogramowania z grupy Documaster - odpowiadające m.in. za obniżenie kosztów wydruków w firmie, poufność wydruku, bezpieczeństwo przechowywania oraz transferu dokumentów w naszym systemie chmurowym. Jesteśmy deweloperem urządzeń EPSON, Ricoh/Nahuatec, Sharp które dystrybuujemy oraz oprogramowujemy na potrzeby naszych klientów.

Skutecznie szkolimy przedsiębiorców, jak używać systemów chmurowych oraz jak wykorzystać wydruk podążający i poufny do obniżenia kosztów przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenia dokumentów, a zwłaszcza danych osobowych, zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi przez unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Ponadto jesteśmy firmą zarejestrowaną w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki temu możesz pozyskać z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nawet do 80% dotacji na nasze szkolenie, by następnie skorzystać z naszej oferty specjalnej.

Cypyright © 2021 r. Euroimpex, All rights reserved.