Aktywna Tablica 2021

Zgłoś się

Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów i pozyskaj dotację dla swojej szkoły

Więcej informacji

Program Aktywna Tablica 2021

Termin: Wnioski Organów prowadzących oraz wnioski dyrektorów szkól należy składać do 14 września 2021 r. do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w formie papierowej lub za pomocą ePUAP


Wartość dofinansowania: 80%


Kto może składać wniosek:

• szkoły podstawowe

• szkoły ponadpodstawowe

• SOSW

Beneficjenci:

• uczniowie szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego (z wyłączeniem uczniów szkół dla dorosłych);

• nauczyciele szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego (z wyłączeniem nauczycieli szkół dla dorosłych);

• publiczne i niepubliczne szkoły i placówki systemu oświaty kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).


Na co można pozyskać dotację:

Wszystkie szkoły zakwalifikowane do dotacji :

a) laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

b) tablicy interaktywnej:

– tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym,

– tablicy interaktywnej bez projektora ultraogniskowego,

c) projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,

d) głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,

e) interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali, lub

f) specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki;


Szkoły w których występuje zapotrzebowanie na wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami:

a) pomoce dydaktyczne:

– notatniki brajlowskie,

– linijki brajlowskie,

– inne urządzenia brajlowskie stanowiące połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej,

b) komputer stacjonarny lub laptop dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, o których mowa powyżej.

c) pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii:

– psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD –, ADD ), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,

– procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniamisłuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,

– dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,

– dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,

– dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,

d) specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w lit. c, wykorzystywanego w TIK,

e) komputera stacjonarnego lub laptopa, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa odpowiednio w pkt d i e.


SOSW:

a) drukarek brajlowskich;

b) drukarek druku wypukłego;

c) drukarek 3D.

Prześlij zgłoszeniePrzed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.


Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>

Skorzystaj z pomocy ekspertów z Euroimpex S.A. i otrzymaj dofinansowanie

Pobierz gotowe wnioski

dla dyrektora szkoły

Wniosek A

Wniosek B1

Wniosek B2

Wniosek C

Monitory interaktywne
Laptopy
Autyzm
Laptopy

Szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2020; szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicą

Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces rozwojowy

Dyskalkulia
Logopedia
Uczniowie niewidomi

Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uczniowie niewidomi; specjalne ośrodki dla osób niewidomych lub słabowidzących

Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces rozwojowy

O nas

Tworzymy związek firm, w skład którego wchodzą liderzy w dziedzinie implementacji nowoczesnych technologii komunikacyjnych (TIK), wspierających nowoczesne i tradycyjne metody nauczania. W naszej grupie są specjaliści ds. dotacji unijnych, a także producenci rozwiązań oraz urządzeń wspierających nowoczesną edukację.


Posiadamy kompetencje aby z sukcesem opracować projekt, pozyskać dofinansowanie, wdrożyć potrzebne Państwu produkty i usługi, przeszkolić użytkowników (nauczycieli i uczniów), rozliczyć dotację i zamknąć projekt.


Prosimy o wypełnienie formularza (Prześlij zgłoszenie) na podstawie którego ocenimy wstępnie możliwości pozyskania dotacji dla Państwa placówki.

posiadamy wieloletnie doświadczenie

w pisaniu wniosków o dotację

oferujemy, jako partner projektu, kompleksowe usługi związane z koordynacją i rozliczeniem dofinansowania

pozyskujemy dotację na chmurę edukacyjną zwierającą cyfrowe zasoby naukowe najlepszych polskich uczelni wyższych

dostarczamy, implementujemy, integrujemy: tablice i monitory interaktywne, projektory, komputery, oprogramowanie, pracownie językowe, laboratoria cyfrowe oraz drukujące urządzenia wielofunkcyjne

Euroimpex S.A. (obecna rynku od 1989 r.) jest twórcą i producentem oprogramowania edukacyjnego Documaster Campus, z którego korzysta już ponad 150 tys. uczniów i studentów w całej Polsce. Jest liderem w dziedzinie implementacji nowoczesnych metod nauczania dla wszystkich poziomów kształcenia (posiada udane wdrożenia na każdym szczeblu edukacji). Zespół ekspertów z Euroimpex posiada kompetencje, by pomóc Państwu w uzyskaniu dofinansowania, a następnie pozyskać wybrane produkty dla Państwa jednostki/jednostek oświatowych.Działalność firmy jest zgłoszona do Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

est autoryzowanym dystrybutorem Ricoh Nashuatec oraz subdystrybutorem i deweloperem marki EPSON. Jest również Autoryzowanym Parterem Edukacyjnych Microsoft.

Przy współpracy:

Copyright © 2021 Euroimpex S.A., Wszystkie Prawa zastrzeżone