542 mln zł i 100% dotacji

O dotacji
O nas

DLA SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO I ŚREDNIEGO

W ROKU 2019

Zgłoś się

O Dotacji

W związku z planowanym ogłoszeniem konkursów z osi edukacyjnych dotyczących zarówno Kształcenia i rozwoju dziecii młodzieży w zakresie szkolnictwa ogólnego jak i zawodowego, pragniemy wesprzeć szkoły wiedzą merytoryczną i pomocą w pozyskaniu środków przewidzianych przez Urzędy Marszałkowskie.

Przedmiotem konkursu jest budowa kompleksowych projektów edukacyjnych pozwalających poprawę oferty edukacyjnej. Głównymi obszarami możliwymi do sfinansowania są:

- realizacja w szkołach lub wyznaczonych placówkach nowatorskich projektów edukacyjnych,

- realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych,

- realizacja zajęć i kursów rozwijających uzdolnienia uczniów,

- wdrożenie nowych form i programów nauczania,

- nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty,

- wdrażanie nowych metod nauczania i niezbędnego do tego sprzętu i technologii,

- realizacja płatnych stażów i praktyk

dla

uczniów

- studia podyplomowe,

- kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne),

- współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami doszkalającymi,

- rozwijanie istniejących sieci samokształcenia nauczycieli i budowanie nowych,

- realizacja w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania

dla

nauczycieli

- wyposażenie pracowni przedmiotowych oraz zakup sprzętu TIK dla szkół podstawowych i średnich,

- zwiększenie współpracy szkół i placówek z otoczeniem gospodarczym,

- współpracę szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi

w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik

i technologii oraz możliwość aktualizowania przez nauczycieli swojej wiedzy, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych, wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego

dla

szkoły

Projekt nie wymaga wkładu finansowego ze strony szkoły i organu prowadzącego.

Zobacz spis konkursów zaplanowanych na 2019 r. dla poszczególnych województw:
Dotacje 2019

W ramach dotacji możesz pozyskać między innymi:

DOCUMASTER CAMPUS

I INTEGROWANE URZĄDZENIA

CERTYFIKOWANE KURSY DLA UCZNIÓWI NAUCZYCIELI

GRY BIZNESOWE I PRACOWNIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zobacz wideo

PRACOWNIĘ TERMINALOWĄVcloudpoint

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE,

e-PODRĘCZNIKI

PRODUKTY

ACER FOR EDUCATION

PRACOWNIĘ JĘZYKOWĄ

Z OPROGRAMOWANIEM

KURSY JĘZYKOWE ONLINE

PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ

O nas

Tworzymy związek firm, w skład którego wchodzą liderzy w dziedzinie implementacji nowoczesnych technologii komunikacyjnych (TIK), wspierających nowoczesne i tradycyjne metody nauczania. W naszej grupie są specjaliści ds. dotacji unijnych, a także producenci rozwiązań oraz urządzeń wspierających nowoczesną edukację.


Posiadamy kompetencje aby z sukcesem opracować projekt, pozyskać dofinansowanie, wdrożyć potrzebne Państwu produkty i usługi, przeszkolić użytkowników (nauczycieli i uczniów), rozliczyć dotację i zamknąć projekt.


Prosimy o wypełnienie formularza (Prześlij zgłoszenie) na podstawie którego ocenimy wstępnie możliwości pozyskania dotacji dla Państwa placówki.

posiadamy wieloletnie doświadczenie

w pisaniu wniosków o dotację

oferujemy, jako partner projektu, kompleksowe usługi związane z koordynacją i rozliczeniem dofinansowania

pozyskujemy dotację na chmurę edukacyjną zwierającą cyfrowe zasoby naukowe najlepszych polskich uczelni wyższych

dostarczamy, implementujemy, integrujemy: tablice i monitory interaktywne, projektory, komputery, oprogramowanie, pracownie językowe, laboratoria cyfrowe oraz drukujące urządzenia wielofunkcyjne

Otrzymaj informację, gdy tylko ruszy konkurs w Twoim województwie

Otrzymaj niezobowiązującą informację na temat możliwości

pozyskania dotacji dla placówki, którą zarządzasz,

lub w której pracujesz:
Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przekazanych nam danych oraz zapewniamy, że nie zostaną wykorzystane do innych celów, oprócz kontaktu w sprawie dotacji dla edukacji.


Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.


Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>

Szybki kontakt z naszym ekspertem

email: michal.cwiek@euroimpex.pl

tel. 71 78 48 139

Podmiot obsługujący

Euroimpex S.A. (obecna rynku od 1989 r.) jest twórcą i producentem oprogramowania edukacyjnego Documaster Campus, z którego korzysta już ponad 150 tys. uczniów i studentów w całej Polsce. Jest liderem w dziedzinie implementacji nowoczesnych metod nauczania dla wszystkich poziomów kształcenia (posiada udane wdrożenia na każdym szczeblu edukacji). Zespół ekspertów z Euroimpex posiada kompetencje, by pomóc Państwu w uzyskaniu dofinansowania, a następnie pozyskać wybrane produkty dla Państwa jednostki/jednostek oświatowych.Działalność firmy jest zgłoszona do Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

est autoryzowanym dystrybutorem Ricoh Nashuatec oraz subdystrybutorem i deweloperem marki EPSON. Jest również Autoryzowanym Parterem Edukacyjnych Microsoft.

Syntea SA (wcześniej Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o.) dostarcza kompleksowego wsparcia edukacyjnego i konsultingowego w zakresie technologii informacyjnych oraz kompetencji pokrewnych (biznesowych, językowych) dla indywidualnych osób, a także dla firm, instytucji publicznych i sektora edukacji. Działając nieprzerwanie od 2003 roku Syntea SA nieustannie poszerza wachlarz swoich usług, przemierzając drogę od wyłącznego partnera szkoleniowego Microsoft Dynamics po firmę współpracującą z wieloma globalnymi dostawcami technologii informacyjnych i realizującą skomplikowane projekty edukacyjne.Firma świadczy następujące usługi kompetencyjne uzupełniające cały proces edukacji formalnej i wpisujące się w strategię „uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning)

Referencje
Referencje

Przy współpracy:

Copyright © 2019 Euroimpex S.A., Wszystkie Prawa zastrzeżone

Administratorem moich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000068587, NIP: 8990107125, REGON: 008479195. Moje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119), a także zgodnie z wdrożoną przez Administratora Polityką Prywatności i plików cookies.


Mam świadomość, że udzielana przeze mnie zgoda ma charakter dobrowolny. Cofnięcie zgody spowoduje wyłącznie skutek w postaci nieotrzymywania od Administratora informacji handlowych związanych z przedmiotem naszej działalności. Swoją zgodę mogę wycofać w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem. Celem wycofania zgody mogę skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres e-mailowy: barbara.pokorny@euroimpex.pl.


Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych i promocyjnych (tzn. będę mógł otrzymywać informacje handlowe oraz newsletter związane z przedmiotem działalności spółki Euroimpex S.A.), na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne), a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora. Ponadto osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowy zestaw informacji m. in. o tym, na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu, okresie i sposób przetwarzane są moje dane osobowe oraz jakie przysługują mi prawa odnośnie ochrony danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności i plików cookies wdrożonej przez Administratora (dostępnej pod tym linkiem: http://dotacje.documaster.pl/polityka-prywatnosci ), z którą zapoznałem się przed wyrażeniem zgody bądź zgód.