Dotacje dla edukacji
w 2023 roku

wysokość dotacji od 85 % do 100%

Dzięki dotacjom oraz grantom placówki edukacyjne zyskują nowe możliwości. Dotacje dla szkół są przyznawane zarówno na sprawy związane z wyposażeniem i rozbudową placówek, jak również na podniesienie jakości oferty edukacyjnej. Dzięki dofinansowaniom szkoły mogą zatem pozyskiwać potrzebny do nauki sprzęt oraz inwestować środki w kursy, szkolenia oraz realizację projektów edukacyjnych. Na co można pozyskać dofinansowanie w 2021 r? W tym krótkim artykule przedstawimy najważniejsze konkursy i granty, o które mogą ubiegać się szkoły.

Pomożemy Ci pozyskać 100% dotacji dla Twojej szkoły


Jesteśmy producentem oprogramowania chmurowego dla edukacji - Documaster Campus. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą umożliwiającą kompleksowe doposażenie szkół oraz wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania oraz TIK do edukacji.


Dzięki Funduszom Europejskim, szkoły mogą skorzystać z dotacji na wdrożenie projektów zawierających oprogramowanie Documaster oraz produkty naszych Partnerów, takie jak między innymi: kursy i szkolenia, monitory i tablice interaktywne, pracownie komputerowe, pracownie językowe, urządzenia wielofunkcyjne, e-podręczniki i wiele innych.

  • pomagamy szkołom pozyskać 1o0% dotacji,
  • szkolimy nauczycieli oraz uczniów, jak używać TIK w nowoczesnej i tradycyjnej edukacji
  • posiadamy wieloletnie doświadczenie na rynku edukacyjnym
  • aktywnie doradzamy i pomagamy szkołom, które starają się o dotacje
  • dostarczamy, implementujemy, integrujemy tablice i monitory interaktywne, pracownie językowe, laboratoria cyfrowe oraz drukujące urządzenia wielofunkcyjne

Znajdź dostępne dotacje dla edukacji w Twoim województwie

Aby wyszukać dotację dla edukacji, z której możesz skorzystać w swoim regionie, kliknij przycisk "Wyszukaj dotację w Twoim województwie" lub wybierz je na mapie poniżej. Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji, kliknij "Prześlij zgłoszenie".

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

PODLASKIE

WIELKOPOLSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

ŚLĄSKIE

Więcej

MAZOWIECKIE

LUBELSKIE

ŁÓDZKIE

PODKARPACKIE

MAŁOPOLSKIE

OPOLSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

LUBUSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

POMORSKIE

Prześlij zgłoszenie


Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przekazanych nam danych oraz zapewniamy, że nie zostaną wykorzystane do innych celów, oprócz kontaktu w sprawie dotacji dla edukacji. Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.


Administratorem moich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>

Skontaktuj się

Michał Ćwiek

Kierownik Działu Handlowego michal.cwiek@euroimpex.pl

tel. +71 78-48-139

kom. 605 221 286

Euroimpex S.A.

O nas

Euroimpex S.A. jest twórcą i producentem oprogramowania chmurowego Documaster Campus, z którego korzysta już ponad 160 tys. użytkowników w całej Polsce. Jest liderem w dziedzinie implementacji nowoczesnych metod nauczania dla wszystkich poziomów kształcenia (posiada udane wdrożenia na każdym szczeblu edukacji). Zespół ekspertów z Euroimpex posiada kompetencje, by pomóc Państwu w uzyskaniu dofinansowania, a następnie pozyskać wybrane produkty dla Państwa jednostki/jednostek oświatowych.Działalność firmy jest zgłoszona do Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

© Copyright Euroimpex